Scout groups

2. sz. Jókai Mór cserkészcsapat Észak-Komárom Information >
3. sz. Kiskárpátok Hunyadi Mátyás cserkészcsapat Pozsony Information >
4. sz. Hatvani István cserkészcsapat Rimaszombat Information >
5. sz. Szent Jakab cserkészcsapat Nyékvárkony Information >
6. sz. Mécs László cserkészcsapat Nagykapos Information >
7. sz. Czuczor Gergely cserkészcsapat Érsekújvár Information >
9. sz. Szent György cserkészcsapat Palást Information >
10. sz. Szent György cserkészcsapat Dunaszerdahely Information >
11. sz. Szent Imre cserkészcsapat Egyházfa - Hegysúr Information >
12. sz. Bercsényi Miklós cserkészcsapat Szepsi Information >
16. sz. Széchenyi István cserkészcsapat Bős Information >
17. sz. II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapat Kassa Information >
19. sz. Árpád-házi Szent Erzsébet cserkészcsapat Pozsonypüspöki Information >
22. sz. Majer István cserkészcsapat Kürt Information >
23. sz. Arany János cserkészcsapat Nagymegyer Information >
24. sz. Szent László cserkészcsapat Fél Information >
25. sz. Stampay János cserkészcsapat Köbölkút Information >
27. sz. Szent Imre cserkészcsapat Ipolyság Information >
28. sz. Kaszap István cserkészcsapat Udvard Information >
30. sz. Szent István király cserkészcsapat Királyhelmec Information >
31. sz. Szent Márton cserkészcsapat Szímő Information >
32. sz. Szent Mihály cserkészcsapat Szőgyén Information >
35. sz. Baranyay János cserkészcsapat Marcelháza Information >
43. sz. Szent László király cserkészcsapat Lelesz Information >
44. sz. Mindszenty József cserkészcsapat Zsitvabesenyő Information >
46. sz. Kittenberger Kálmán cserkészcsapat Léva Information >
47. sz. Koháry István cserkészcsapat Fülek Information >
48. sz. Szent Imre cserkészcsapat Csenke Information >
53. sz. Farkas Jenő cserkészcsapat Nádszeg Information >
56. sz. Kossányi József cserkészcsapat Szentpéter Information >
58. sz. Nagyboldogasszony cserkészcsapat Deáki Information >
60. sz. Sík Sándor cserkészcsapat Tardoskedd Information >
63. sz. Kodály Zoltán cserkészcsapat Nyitrageszte Information >
66. sz. Szent Jakab cserkészcsapat Csallóközcsütörtök Information >
68. sz. Apor Vilmos cserkészcsapat Kőhídgyarmat - Esztergom Information >
69. sz. Mrenna József cserkészcsapat Nagykér Information >
72. sz. Szent Lőrinc cserkészcsapat Felsőszeli Information >
73. sz. Csene Péter cserkészcsapat Somorja Information >
74. sz. Palkovich Viktor alakuló cserkészcsapat Gúta Information >
76. sz. Szenci Molnár Albert cserkészcsapat Szenc Information >
77. sz. Bíró Lucián cserkészcsapat Dél-Komárom Information >
502. sz. Széchenyi György öregcserkészklub Érsekújvár Information >
503. sz. Tompa Mihály öregcserkészklub Rimaszombat Information >
504. sz. Ivánka öregcserkészklub Palást Information >
Prágai Mosómedve cserkészraj Prága (Csehország) Information >
Szent György Cserkészklub Pozsony Information >