Skauting

Výchovná metóda

 

Zväz skautov maďarskej národnosti (ZSMN) funguje na základe náboženskej morálky a uprednostňuje osobný príklad. Naším cieľom je výchova charakterných, všestranných, ale celistvých ľudí, ktorí môžu získané vedomosti a rozvinuté schopnosti uplatniť vo všetkých oblastiach života. To všetko dosiahneme individuálnou metódou a prístupom ku každému jednému skautovi. Dôležitým faktorom našej výchovy je „skautská metóda“, ktorá pozostáva z nasledujúcich prvkov:

 

 • systém malých skupín (družiny),
 • sľuby a zákony,
 • aktívne učenie sa, teda získanie vedomostí cez vlastné skúsenosti a pozorovania, stále, povzbudzujúce, lákavé a užitočné programy, väčšinou v prírode,
 • zachovanie maďarskej kultúry, so zvláštnym zreteľom na ľudové tradície.

 

Prečo je to dobré?

 

 • Rodičovské a školské vzdelávanie doplníme tak, aby sa jedinci  mohli rozvíjať po každej oblasti – fyzickej, psychickej, mentálnej, emocionálnej, spoločenskej, charakterovej – a to všetko upravené podľa individuálnych potrieb jedinca.
 • Budujeme živé maďarské spoločenstvo, kde sú naše tradície a kultúrne hodnoty súčasťou každodenného života.
 • Cieľom našich aktivít je slúžiť spoločnosti a rásť k Bohu.
 • Zapájanie sa do skautingu nie je materiálna otázka – vzdelávanie je našim posolstvom,  nie živobytím.
 • Ponúkame pestré programy na voľný čas, ktorých cieľom je odovzdávať hodnoty.
 • Skauti v dospievajúcom veku rozvinú také schopnosti a zručnosti, ktoré im v budúcnosti pomôžu umiestniť sa na pracovnom trhu, založiť harmonickú rodinu, a povzbudia ich, aby pracovali pre miestnu komunitu.

 

A cserkészetről

10 skautských zákonov

 

 1. Skaut je priamy a vždy hovorí pravdu.
 2. Skaut je verný a oddane plní svoje povinnosti voči Bohu, vlasti, národu a spoluobčanom.
 3. Skaut je osožný a pomáha iným.
 4. Skaut je priateľom každých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.
 5. Skaut je zdvorilý k iným a prísny sám k sebe.
 6. Skaut je ochrancom prírody, je dobrý k zvieratám a chráni rastliny.
 7. Skaut je poslušný voči svojim nadriadeným.
 8. Skaut je veselej mysle a rozvážny.
 9. Skaut je sporivý a hospodárny.
 10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách aj skutkoch.

Zákony mladých skautov

 

 1. Mladý skaut je ochotný a pomáha iným.
 2. Mladý skaut má rád poriadok.