Kontakty

Nižšie nájdete kontaktné údaje národného vedenia. Ak hľadáte kontaktné údaje na miestnu skautskú komunitu, nájdete ich na našej mape oddielov.

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej národnosti:

Korešpondenčná adresa:
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej národnosti
Námestie Svätého Štefana 296/6. - Szent István tér 296/6.
929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Slovenská republika

IČO: 17641896
DIČ: 2021092964

IBAN: SK22 8330 0000 0024 0198 6447
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Mobil: +421-(0)918-512-292
E-mail: szmcs@szmcs.sk

Eke Máté
Máté Eke

predseda
E-mail: szmcselnok@szmcs.sk
Telefon: +421 918 040 410

Csémi Szilárd - Kismedve
Csémi Szilárd - Kismedve

výkonný predseda
E-mail: kismedve@szmcs.sk
Telefon: +421 915 465 224

tamara
Tamara Gál Várady

manažér hnutie
E-mail: mozgalmivezeto@szmcs.sk
Telefon: 

Meli
Dékány Melánia

manažér kommunikácií
E-mail: press@szmcs.sk
Telefon: +421 917 102 878

Üzenj nekünk!

Oboznámil som sa so Spracovaním osobných údajov, porozumel som ich obsahu a v celom rozsahu súhlasím s nimi.