Pre médiá

Krátky popis o Zväze skautov maďarskej národnosti, základné informácie, logo aj všeobecné ilustračné fotky sme pozbierali do press kitu. Press kit