A cserkészetről

A cserkészet az a hely, ahol önmagad lehetsz, ahol fejlesztheted képességeidet, megélheted hitedet, magyarságodat. Mindezt baráti, elfogadó és befogadó közösségben. Élményt ad, megtanít a természettel együtt élni, tenni akaróvá válsz általa. A megszerzett tudást és képességeket az élet minden területén hasznosítani tudod: az iskolában, a munkahelyen, a magánéletben.

 

Cserkészpedagógia

 

Nevelési módszer
Cserkészetünk egyik különlegessége, hogy teljes embert nevelünk, nem csak egy kiemelt területet fejlesztünk. Ezért a nevelési céljainkat hat területre csoportosítjuk: testi, lelki, szellemi, érzelmi, társas és jellemfejlődés.
Nevelési módszerünk magában foglal pedagógia elméleti alapokat, korosztályi nevelési célokat és egy értékelési-előmeneteli rendszert. Ennek megvalósítására szolgálnak a cserkészmódszerek, a játszva tanulás, az őrsi összejövetelek és a különféle cserkészrendezvények. Szeretnénk, ha a többéves cserkészetre járás után olyan fiatalokat látnánk, akik észreveszik, hogy milyen területen kell fejlődniük, képesek ezen dolgozni, és tudják megfelelően értékelni a saját teljesítményüket. Hogy  tudatos, felelősségteljes felnőttekké váljanak.

 

Cserkészőrsök
Cserkészetünk kiscsoportos foglalkozáson alapul. Cserkészcsapatainkban őrsök működnek, amelyekbe általában 6-7 azonos korú gyermek és egy vezető tartozik. A fiatalabbaknál még koedukált is lehet az őrs, nagyjából 10 éves koruktól kezdve pedig nemi elosztásban vannak a gyerekek. A szeptemberi indulás után az őrs heti vagy kétheti rendszerességgel találkozik az egész iskolaévben.
Miért jó ez?
A cserkészetben a lehető legtöbbet akarjuk adni a gyerekeknek. Mi úgy gondoljuk, hogy ha valóban talpraesett fiatal felnőtteket szeretnénk nevelni belőlük, elengedhetetlen az odafigyelés, a személyre szabott fejlesztés, és egymás alapos ismerete. Ezt pedig az őrsi munka során tudjuk megvalósítani.

 

Játszva nevelés
A gyakorlatias tanulásra fektetjük a hangsúlyt a hagyományos tanítási módszerekkel ellentétben. Cselekedve tanulás által sokkal könnyebben jegyzünk, tanulunk meg dolgokat. Foglalkozásaink során a gyerekek egyszerre sajátítják el a cserkésztudást, fejlesztik a csapatmunkára való készségüket, gyakorolják, hogyan kell a közös cél elérése érdekében kompromisszumot kötni. Minden játéknak, feladatnak nevelési célja van. Például a csomózás, a kézműves foglalkozások a finommotorikus képességeket fejlesztik, a különféle problémamegoldós játékok pedig a kritikus gondolkodást. Mindeközben a gyerekek jól érzik magukat, és barátaikkal együtt, aktívan töltik szabadidejüket.

 

Egyéni választás és önértékelés
A gyerekeket a saját tudásukhoz és képességeikhez mérten fejlesztjük. Teret adunk nekik önmaguk megvalósítására, egészséges és biztonságos keretek között. Így tudnak a lehető legtöbbet fejlődni, és kedvük lesz újabb és újabb kihívásokba belevágni. Az a célunk, hogy ráérezzenek arra, hogy saját maguk fejlődéséért ők tehetnek a legtöbbet, mi csak a lehetőséget adjuk meg rá.
Játékos formában vezetjük rá őket saját teljesítményük értékelésére, és biztatjuk őket érzelmeik kifejezésére. Kérdésekkel segítjük őket önmaguk értékelésében, ez pedig nagyban hozzájárul az egészséges önkép kialakulásához, amely szerintünk napjainkban elengedhetetlen az életben való helytálláshoz.

 

Hit és vallás
Szervezetünk keresztény vallási alapokon nyugszik, a gyerekeknek és fiataloknak megadjuk a lehetőséget, hogy megismerjék hitüket, és azt közösségben gyakorolják. Hitünkre útmutatóként tekintünk, a keresztényi értékeket követjük, és a gyerekeket is eszerint igyekszünk nevelni. Cserkésztörvényeink a keresztény értékrend szerint vannak felállítva, a szeretetre, egymás segítésére, elfogadására tanítanak. Törekszünk arra, hogy a vallást úgy hozzuk közelebb a fiatalokhoz, hogy az számukra érthető, befogadható legyen. Hogy saját maguk találják meg a hitüket, és ez segítse őket egész életükben, lelki kapaszkodót nyújtva nekik minden helyzetben.

 

Természet
Ahhoz, hogy mindezeket elérjük, a természetet, mint ősi közeget választottuk alapul. Hiszünk abban, hogy a természet újrafelfedezése és megértése jó eszköz arra, hogy gyermekeinkből a legtöbbet hozzuk ki. Az egész cserkészév folyamán törekedünk arra, hogy a gyerekeket kimozdítsuk a szobából, a képernyők elől, és megmutassuk nekik, hogy mennyi szépséget rejt az erdő. Nyári cserkésztáborainkban sátorban lakunk, az egész életterünket kint az erdőben, a réten mi magunk építjük fel. A gyerekeket ezzel is arra tanítjuk, hogy minden helyzetben feltalálják magukat, és képesek legyenek az őket körülvevő világgal harmóniában élni. A természet szeretetére, környezetünk védelmére való nevelés cserkészetünk alapja.

 

Önkéntesség
Önkéntesség alatt azt értjük, amikor bármiféle anyagi juttatás nélkül, szabadidőnket, energiánkat nem sajnálva, saját akaratunkból teszünk a társadalomért, környezetünkért. Önzetlen segítés, amely egyben tapasztalatszerzést, önfejlesztést, kibontakozást jelent. Sokszor kérdezik tőlünk, hogy mégis mi a jó abban, hogy önkéntesek vagyunk, teljes körű választ adni rá viszont nem könnyű. Egyszerűen jó érzés másokért tenni.
Maga az önkéntes munka lehet egyszeri alkalom, de hosszú távú is. Mi az egész életen át tartó önkéntességben hiszünk. A gyerekeket is erre neveljük, példával járva előttük. Cserkészvezetőink önkéntesen foglalkoznak velük, a gyerekek ebben a szellemiségben nőnek fel, és felnőttkorukban is természetesnek veszik azt, hogy másokon/másoknak segítsenek. Ezzel együtt megtanítjuk nekik azt is, hogy az elvállalt feladatokért felelősek vagyunk, még akkor is, ha azokért nem kapunk pénzbeli fizetséget, mert egy nagyobb cél érdekében tesszük.

 

Magyarságunk megélése
A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség küldetése, hogy a szlovákiai magyar gyerekeknek és fiataloknak olyan közösséget kínáljon, ahol anyanyelvüket használhatják, és megélhetik, erősíthetik magyarságukat. Foglalkozásaink magyarul zajlanak, magyar kultúránk értékei pedig aktív és fontos részét képezik nevelőmunkánknak. Nyári táboraink magyar népdaloktól zengenek, népi játékaink önfeledt nevetést csalnak ki a gyerekekből, hagyományainkról pedig nem csak tanulunk, hanem azokat meg is éljük. Az anyanyelvi környezet és a közös kultúra érzelmi biztonságot nyújt, ami a gyermekek fejlődése szempontjából kiemelten fontos.

 

Nevelési módszerünkről itt találsz további részleteket.

Nagytábor

A 10 cserkésztörvény

 

 1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.
 2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának, nemzetének és embertársainak tartozik.
 3. A cserkész, ahol tud, segít.
 4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
 5. A cserkész másokkal szemben gyengéd, magával szemben szigorú.
 6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz, és kíméli a növényeket.
 7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
 8. A cserkész vidám és meggondolt.
 9. A cserkész takarékos.
 10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

A kiscserkész-törvények

 

 1. A kicserkész engedelmes és segítőkész.
 2. A kicserkész szereti a rendet.