Pomôžte s 2% dane!

Odovzdajte 2% zo svojej dane na charitatu! Podporte maďarskú mládež prostredníctvom Zväzu skautov maďarskej národnosti, pravidelnej výchovnej práce, ktorú s nimi robíme, našich regionálnych a celoslovenských podujatí a pomôžte viacerým ľuďom zažiť dobrodružstvo skautingu!

Tento rok vám zákon dáva aj možnosť pomôcť vybranej mimovládnej organizácií 2% z dane, ktorú ste už zaplatili. Darovanie je spojené s určitým papierovaním, ale snažili sme sa vám ho čo najviac ulahčiť pomocou nasledujúceho opisu a príloh.

Existujúci 4 kategórie daňovníkov, ktorý môžu darovať viac, ako 2% zo svojej zdanenej sumy do:

 • zamestnanci
 • tí, ktorí si pripravujú daňové priznanie sami
 • právnické osoby
 • zamestnanci, ktorí vykonávali dobrovoľnícku prícu pre organizáciu

 

Čo si musíš urobiť?

Ak si zamestnanec:

 1. Čo najskôr požiadaj svojho zamestnávateľa o vypracovanie ročného zúčtovania daňe a vyplňte dokument "Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti"
 2. Vyplň dokument "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" údajmi zväzu (pozri nižšie)
 3. Tieto vyplnené tlačivá na zábezpeku na daň pošli daňovému úradu v miesto svojho bydliska do stanového termínu (samozrejme, môže to byť aj skôr)

 

Ak si daňové priznanie pripravuješ samostatne (ako fyzická osoba):

 1. V tlačive daňovôho priznania k dani z príjmov za darované % vyplň časť "Vyhlásenie" údajmi zväzu (pozri nižšie)
 2. Vyplnené daňové priznanie odovzdaj daňovému úradu v miesto svojho bydliska do stanového termínu (samozrejme, môže to byť aj skôr)
 3. Fyzická osoba môže poukázať len 2 % zo svojej dane 1 prijímateľovi, pričom minimálna výška daňového bonusu je 3 €.

 

Ak si právnická osoba:

 1. Vyplň časť "Vyhlásenie" talčiva daňového priznania k dani % darovania údajmi o zväzu  (pozri nižšie)
 2. Vyplnené daňové priznanie odovzdaj daňovému úradu v miesto svojho bydliska do stanového termínu (samozrejme, môže to byť aj skôr)

 

Ak si v roku 2023 odpracoval/a aspoň 40 hodín ako dobrovoľník:

Dajte 3%!
Ak si v roku 2023 dobrovoľnícky odpracoval/a aspoň 40 hodín, máš viac ako 3% dane. Postupuješ tak, ako je uvedené vyššie, ale do daňového priznania pridávaš len jeden (alebo viac) certifikát(ov): 

 • buď potrebuješ potvrdenie od vysielajúcej organiácie (ak niekoho posiela na dobrovoľnícku prácu, napr. do zahraničia, alebo ťa napr. tvoja obec alebo organizácia "posiela" zbierať odpadky na území obce)
 • alebo potrebuješ potvrdenie od hostiteľskej organizácie, v ktorej si vykonával/a dobrovoľnícku činnosť (môže ísť o prácu s deťmi).

Požadovaná min. 40 hodín (múže byt aj viac) môžete odpracovať vo viacerých organizáciach alebo inčtitúciach, potom musíte mať od každej z nich potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, ktorú ste tam vykonali (napr. obecný úrad obce vydáva potvrdenie za celkovo 26 hodín - zber odpadkov, organizovanie dňa detí a osláv Mikuláša); škola vydáva potvrdenie za 40 hodín - napr. vedenie záujmového krúžka raz mesačne), to je 46 hodín. Ak priložíš oba certifikáty, môžeš si uplatniť nárok na 3% namiesto 2%.
Alebo ti ústredie SZMCS-ZSMN môže po konzultácií s vedúcim zboru vydať osvedčenie o stretnutiach v rámci vášho zboru.

 

Údaje zväzu:
IČO/SID: 17641896
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej národnosti
Sídlo: 92901 Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 296/6.

 

Ďakujeme za podporu!