Tevékenységünk, projektjeink

Őrsi gyűlések


A cserkészőrs heti vagy kétheti rendszerességgel találkozik az egész iskolaévben, foglalkozásaink szeptemberben indulnak. Az őrsöt az államilag akkreditált képzésünket elvégzett őrsvezető vezeti (15+ fiatal), akinek feladata, hogy jó közösséget alakítson ki a gyerekek között, és rendszeres foglalkozásokat tartson nekik. A cserkészek ezeken az őrsi gyűléseken sajátítják el a sok-sok praktikus tudást az elsősegélynyújtás alapjaitól kezdve, a környezettudatosságon át egészen a magyar népdalokig – és közben szinte észrevétlenül szívják magukba az önzetlen segítségnyújtás, az önkéntes munka és a másokkal való hatékony együttműködés alapjait. Olyan tudást, amelyet a való életben tudnak igazán hasznosítani.

Őrsi gyűlések

Csapatrendezvények


Az őrsök cserkészcsapatokba tartoznak, amelyek egyrészt a központi szervezet segítségével biztosítják a nevelőmunka megvalósulását, másrészt pedig összefogják azokat a fiatal és felnőtt cserkészeket és cserkészvezetőket, akik már nem tartoznak cserkészőrsbe. A cserkészcsapatok rendszeresen szerveznek közös foglalkozásokat, rendezvényeket, ahol vagy korosztályonként, vagy akár az egész csapat egyszerre vesz részt. Lehet ez egy közös túra, egy farsangi jelmezbál, egy húsvétváró, de akár egy sportnap is.

Csapatrendezvények

Tanyázás


Három-négy napos, teljes hétvégés csapatrendezvényeinket tanyázásnak nevezzük. Lényegében egy évközbeni, rövidebb „cserkésztáborról” van szó, annyi fő különbséggel, hogy többségében épületben alszunk ilyenkor. A cserkészvezetők különféle programokkal készülnek a gyerekeknek, a kézműves foglalkozásoktól kezdve, az akadályversenyeken és cserkésztábortüzeken keresztül a rövidebb túrákig. A cserkészcsapat őrsei megismerhetik egymást, így a nyári táborba már csapat szinten is egy összeszokott társaság tud menni.

Tanyázás

Cserkésztábor


Azok a gyerekek, akik rendszeresen látogatták a foglalkozásokat, a nyári cserkésztáborban is részt vehetnek. Joggal merül fel a kérdés, hogy akkor ezek szerint cserkésztáborba csak úgy nem küldhetem a gyermeket? A válasz igen, mivel számunkra az a legfontosabb, hogy a gyerekeket már ismerjük a tábor előtt, és ez alatt nem csak azt értjük, hogy tudjuk a nevüket. Ezáltal sokkal jobban tud a gyerek együttműködni a többiekkel, és a szülőnek is könnyebb elengednie őt a táborba, hisz ismeri már a cserkészvezetőket, megbízhat bennük.
Hogy néz ki egy cserkésztábor?
A nyári cserkésztábor 7-10 napos sátortábort jelent, kint a természetben. Hálózsákban alszunk, saját magunk alakítjuk ki az életterünket a konyhától kezdve a mosdóhelyig. Elvonulunk a világtól, töltekezünk, közösséget építünk, jól érezzük magunkat, és közelebb érezzük magunkat a Jóistenhez is. Az év során elsajátított cserkésztudást a gyakorlatban is használjuk.

Csapattábor

Betlehemi Békeláng


Évente közel 200 szlovákiai településre juttatják el szövetségünk cserkészcsapatai a békelángot, amely a betlehemi Születés templomában égő öröklángról származik, felhívva ezzel a figyelmet a karácsony sokszor elfeledett lényegére.

Bővebb információk a láng hivatalos weboldalán találhatók: lang.szmcs.sk

Thinking Day


Február 22., Bi-Pi és Olave közös születésnapja. Ezen a napon a világban élő több tízmillió cserkészre gondolunk, és a közösségre, amelyet együtt alkotunk. Ezen a napon cserkészeink nyakkendőjüket viselve hirdetik mozgalmunkat az iskolájukban, munkahelyükön és a közösségi médiában.

Megemlékezés napja 2019

Bakancspróba


Az őrsök megmérettetése. Egy egész napos, állomásokkal és feladatokkal teletűzdelt túra, amelynek lényege a természetközeliség és a különböző szituációkban való helytállás, például elsősegélynyújtás, gyógyteafőzés, tűzrakás.

Bakancspróba

Országos Métabajnokság


A cserkészek kedvenc sportjának hétvégéje, amelyen minden cserkészcsapat két korosztályban állíthat ki métacsapatot a megmérettetésre. A baseballhoz hasonló, hagyományos magyar népi játékban egyaránt szükség van a gyorsaságra, a pontos célzásra és az ügyességre. Országos rendezvényünkön minden évben több száz cserkész vesz részt.

Országos Métabajnokság

Cserkészvezetői Konferencia


Minden ősszel megszervezzük konferenciánkat, amelyen a szövetséget érintő szervezeti és mozgalmi témákkal foglalkoznak a résztvevők. A komolyabb témák, előadások, kiscsoportos műhelymunkák mellett mindig helyet kap a szórakozás és a közösségépítés is.

Cserkészvezetői Konferencia

Szövetségi Nagytábor


Öt-hat évente megrendezett országos rendezvényünk, amely során a szövetségünk minden 10 évnél idősebb cserkésze együtt táborozik, nagyjából százfős altáborokra osztva. Az összmagyar cserkésztáborban a többi magyar cserkészszövetség képviselői is részt vesznek. A Nagytábor egyedülálló lehetőséget nyújt az összetartozás megélésére és országon átívelő barátságok kialakítására.

Szövetségi Nagytábor
 

Vezetőképzés


Önkéntes vezetőink felkészítése nyári táborokban és több hétvégés akkreditált képzéseken történik. A vezetővé válás első szintjét a segédőrsvezető-képzés jelenti. A kiscserkész és cserkész korosztályú őrsök vezetéshez szükséges tudást, nevelési módszertant az őrsvezetőképzésen sajátíthatják el a résztvevők. A segédtisztképzés a fiatal felnőtteknek szól, ők a cserkészcsapat működtetésének mikéntjét tanulják meg. Vezetőképzésünk legfelső szintje a tisztképzés, ahol már komolyabb, a mozgalmat érintő kérdésekkel foglalkoznak. A táborok ellátásáért (működési háttér, étkeztetés, logisztika) a Segítő Tábor felel. A vezetőképző táborok idején zajlik a Kiscserkész és Cserkész Mintatábor is, amelyek programjaiba a vezetőjelöltek is bekapcsolódnak.

Vezetőképzés

Nemzetközi cserkészrendezvények


A cserkészet a világon 216 országban van jelen, ami kiváló lehetőség a nemzetközi kapcsolatépítésre, más kultúrák és tájak megismerésére. Cserkészeink gyakran képviselik szövetségünket ösztöndíjprogramokon, összmagyar rendezvényeken és európai vagy világszintű jamboree-kon, azaz több tízezres létszámú cserkésztalálkozókon.

Nezmetközi cserkészrendezvények