O nás

Zväz skautov maďarskej národnosti je najväčšia organizácia na Slovensku, ktorá s zaoberá s deťmi a mľádežou maďarksej národnosti. Viac ako 1400 členov pôsobí v takmer 40 skautských spoločenstvách na južnom Slovensku od Bratislavy až po Veľké Kapušany.

Dobrovoľnú výchovnú prácu s deťmi a mladými ľudmi realizujeme každý týždeň.

Týždeň čo týždeň dostávajú stovky detí v skautských zboroch príležitosť rásť prostredníctvom hry v maďarčine. Pracujeme na tom, aby sme vytvorili podporné, láskyplné a prijímajúce prostredie a spoločenstvo s deťmi a medzi deťmi.

Okrem týždenných stretnutí pravidelne organizujeme aj väčšie podujatia a deti majú aj možnosť zúčastnovať sa na národných a medzinárodných podujatiach.

Vezetőképzés