Cserkésznap Párkányban

21. 02. 2023.
párkányi cserkésznap 10

A cserkészet népszerűsítésére és bemutatására került sor Párkányban, hogy az érdeklődő gyerekeknek és szüleiknek bemutassák a cserkészélet mibenlétét, nagyszabású cserkésznapot tartottak a kultúrházban több cserkészcsapat részvételével.

Bokor Réka a szőgyéni 32. számú Szent Mihály cserkészcsapatban töltötte gyermekkorát, majd őrsvezetői és segédtiszti képzést kapott a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség vezetőképző táboraiban. Jelenleg a Párkányi Városi Önkormányzat képviselője. Céljai közt szerepel a párkányi cserkészcsapat életre hívása, felélesztése.

Párkányban 1936-ban alakult meg a Szent Imre cserkészcsapat, , amely Tóth Gábor kántortanító vezetésével alakult. Az SZMCS égisze alatt újjáalakult a kétezres évek derekán, amikor szintén Szent Imrét, a magyar ifjúság védőszentjét választották a csapat névadójának. „Mi is ezen a néven tervezünk megalakulni, szóval folytatjuk a hagyományt." - mondta Bokor Réka.

            „Az első számú feladat most az, hogy meg tudjuk szólítani a gyermekeket és szüleiket, legfőképpen a 13-16 éves korosztályt. Láttam, mekkora igény lenne erre. Hiányoznak a városból a kisközösségek, ezt az űrt szerettem volna kitölteni. Én mindig hangoztatom, az egyik legjobb dolog, ami történt velem, az az, hogy cserkész lettem. A cserkészet megerősíti a nemzeti identitást, a hitet, a korosztályi kapcsolatokat, a természet tiszteletére és szeretetére nevel, kreatívvá tesz. Nagy előny, hogy Fóthy Zoltán, a helyi esperes atya szintén cserkész, ő is be tud majd kapcsolódni a cserkészéletbe” – fejtiette ki Réka, aki maga négyévesen lett cserkész. Hozzáfűzi, sokan az ügy mellé álltak, akiknek köszöni a támogatást, kiemelten Bacsó Péternek a helyi magyar alapiskola igazgatójának, a környező települések cserkészcsapatainak és nem utolsó sorban a szülőknek, akik elhozták ide gyermekeiket.

A párkányi cserkészcsapat újbóli életre hívásában segítettek a régióban működő csapatok, köztük a szőgyéni 32. számú Szent Mihály cserkészcsapat, a kürti 22. számú Majer István cserkészcsapat, a marcelházai 35. számú Baranyay János cserkészcsapat, az ipolysági 27. számú Szent Imre cserkészcsapat, és a Mindszenty József nevét viselő esztergomi katolikus iskolában, az SZMCS égisze alatt működő 68. számú Apor Vilmos cserkészcsapat. Közel negyven cserkészvezető és cserkész munkája segítette a találkozó létrejöttét, melynek a párkányi kultúrház adott otthont. Katona Attila az ipolysági cserkészcsapat vezetője elmondta, rövid ismerkedés után korcsoportok szerint őrsöket alkottak - voltak közösségi, csapatépítő játékok és korosztályos kvíz, énekeltek, kézműveskedtek, de még a sátorállítás alapjait is elsajátították a kultúrház udvarán.

           „Mikor Réka felkeresett, megörültem a kezdeményezésnek, mivel nekem is régebb óta a terveim közt szerepelt a cserkészet megszervezése a városban. Közösségépítő és formáló, teljes mellszélességgel mellé álltam, kampányt folytattunk a gyerekek között, amely sikeres volt, amint ezt itt a helyszínen látjuk is" - mondta Bacsó Péter.

A nap eredménye: 67 gyermek először találkozhatott a cserkészettel, 14-en jelentkeztek a Kiscserkész Mintatáborba, 17-en a Cserkész Mintatáborba, 7-en pedig a vezetőképző táborokba. Ez minden várakozásunkat felülmúlt - mondja el Bokor Réka a nap zárásakor. Hozzáteszi, a következő időszakban is várják a jelentkezéseket a parkanyicserkesz@gmail.com emailcímen.

 

Forrás: felvidek.ma, ma7.sk