Első alkalommal adták át a Pogány Erzsébet-díjat

22. 11. 2021.
ped6

A Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) társulás november 19-én első alkalommal adta át a Pogány Erzsébet-díjat a komáromi Tiszti pavilonban. A Pogány Erzsébet-díj első évfolyamának posztumusz díjasa Tóth Klára. A Pogány Erzsébet-díj első évfolyamának díjazottja pedig az 1940-ben, Rimasimonyban született Gál Piroska lett, aki jelenleg a rimaszombati Wass Albert Nyugdíjas Klub elnöke.

A rendezvény ünnepélyes megnyitóján Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség (SZMPSZ) elnöke számolt be a Pogány Erzsébetnek, a Szövetség a Közös Célokért néhai igazgatójának emléket állító Pogány Erzsébet-díj alapításáról. „A következetesség, a tudatosság és a felvidéki magyarság sorsa iránt való elkötelezettség jellemezte személyiségét. Soha nem állt az első sorba, azt átengedte másoknak, és élete végéig az maradt, aminek tartotta magát: háttérembernek” – hangsúlyozta az SZMPSZ elnöke. A róla elnevezett díjat ezentúl évente adományozzák annak, aki ezt a megtiszteltetést „a közösségépítésben és szervezésben példamutató tevékenységével” magának kivívta – fogalmazott Fekete Irén, aki egyben a héttagú kuratórium elnöke.

„A felvidéki magyarságot sokan emlegetik kishitűnek és beletörődöttnek. Olykor van is rá okunk, de egy ilyen jelölés esetében, amikor egy-egy díj, vagy elismerés méltó hordozóját keressük, tudatosíthatjuk, hogy temérdek értékes, tevékeny, elkötelezett háttérember dolgozik a saját szakterületén” – hívta fel a figyelmet.

A kuratórium végül nehéz, de egyértelmű döntéssel választott a beérkezett javaslatok közül. „Első ízben osztunk díjat a névadó emlékére, és feltett szándékunk az eseménynek hagyománnyá való alakítása” – hangzott el a díjátadón.

Tóth Klára posztumusz elismerése

A Pogány Erzsébet-díj első évfolyamának posztumusz díjasa Tóth Klára, a zoboraljai magyarság kulturális-közösségi életének egyik fáradhatatlan tagja lett, akit a sors 2020. májusában 50. életévében ragadott el tragikus hirtelenséggel szerettei köréből. Ladányi Lajos, a Zoboraljai Kht. igazgatója méltatásában kiemelte, Tóth Klára élete során értéket teremtett, elhivatottsága példamutató. „Rendkívüli személyiség, akinek munkája nyomán számtalan maradandó érték született, nemcsak szűkebb pátriájában, hanem az egész Felvidéken. Hogy csak a főbb szolgálatait említsem: a Nyitra és Vidéke Célalap ügyvivője, a CSEMADOK Nyitrai Területi Választmányának alelnöke, a Magyar Közösség Pártja nyitrai járási titkára, valamint a Nagycétényi Önkormányzat képviselője volt” - fogalmazott. A fentiek mellett számos civil szervezet önkéntes segítőjeként mindent elkövetett annak érdekében, hogy a központ területén működő szervezetek egymást kiegészítve végezzék munkájukat.

Nevéhez fűződik a régióban megtartott számos gyermekprogram, társszervezője volt a Generációk Találkozása fesztiválnak, kézműves táboroknak. Külső munkatársa volt a Szövetség a Közös Célokért társulásnak és a Felvidék.ma hírportálnak. „Mindig a szórványmagyarság érdekeiért küzdött, minden erejével óvta Zoboralján a magyar szót, a magyar kultúrát, és még ha sokszor nagy akadályokat kellett is leküzdenie, rendíthetetlenül lépett tovább” – emelte ki Ladányi Lajos. A díjat Gubík László, a SZAKC elnöke, Fekete Irén, a kuratórium tagja és Pogány Tibor, a díj névadójának özvegye adta át Tóth Klára családjának.

Gál Piroska, a díjazott 
cserkésztestvérünk, a rimaszombati öregcserkészklub pénztárosa

A Pogány Erzsébet-díj első évfolyamának díjazottja az 1940-ben, Rimasimonyban született Gál Piroska lett, aki jelenleg a rimaszombati Wass Albert Nyugdíjas Klub elnöke – a nyugdíjas kört a legendás Tamás Ilonka nénitől vette át. Auxt Ferenc, a Szövetség – MKP platformjának Rimaszombati járási elnöke méltatásában úgy fogalmazott, Gál Piroska rendkívül elkötelezett a kultúra és a magyarság ügyei iránt.
„Ha bármely társadalmi vagy közösségi szervezetnek háttérmunkásra van szüksége, mindig Gál Piroska neve hangzik el először. Megbízható, pontos, precíz munkát végez, önzetlenül és önfeláldozóan. Mindenbe szeret aktívan bekapcsolódni, szerény és halk szavú” – jellemezte a díjazottat, hozzátéve, közel 40 éve áll a magyarság szolgálatában. Gál Piroska 2007-től öregcserkészként is tevékenykedik, s büszkén viseli a cserkésznyakkendőt. A rimaszombati Wass Albert Nyugdíjasklub keddenként a Magyar Közösségi Házában tartja összejöveteleit. Havonta felköszöntik a születésnapjukat, névnapjukat ünneplőket, s nem maradhatnak el az ünnepek előtti együttlétek, alkalmak sem, amelyekre lelkesen készül. Mindig megemlékezik régiónk és nemzetünk nagy szülötteinek évfordulóiról is, s faliújságot készít a közösségi házban. Öt éve éppen a Szövetség a Közös Célokért társulás segítségével hivatalosan is bejegyezték a magyar nyugdíjas kört, így a pályázatokba is bekapcsolódik. „Segítségére van az MKP mellett a Tompa Mihály Központ is, azaz a fiatalokkal is jól megtalálja az együttműködés lehetőségét” – jegyezte meg Auxt Ferenc. A díjat Gál Piroska személyesen vette át a SZAKC elnökétől, a kuratórium tagjától, valamint a díj névadójának özvegyétől.

A díj tárgyiasult formája a névadót ábrázoló emlékérem, Kutak Adrienn, ipolysági keramikusművész alkotása. A Pogány Erzsébet-díj ünnepélyes átadásán közreműködött Kulin Eduard hegedűművész, Molnár Xénia, a Komáromi Jókai Színház színművésze és a Kicsi Hang verséneklő együttes.

A díjról

A Szövetség a Közös Célokért társulás néhai igazgatójának emléket állító díj első átadását Erzsébet napra való időzítése tudatos döntése volt az alapítóknak. A díjazás üzenetének értékét tovább erősíti, hogy 2001-ben ezen a napon jegyezte be a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma a Szövetséget, mely hálózat fenntartására Pogány Erzsébet feltette az életét. A társulás kötelességének tekinti emlékének ápolását, őrzését és követendő példája elismeréseként ennek a folyamatnak a hagyománnyá való alakítását.

Ennek szellemében először a Szövetség a Közös Célokért Tanácsülése, majd a közgyűlése is határozatban erősítette meg, hogy a Pogány Erzsébet-díjat a társulás minden évben november 19-én vagy az azt követő első pénteki napon ünnepélyesen átadja. Olyan személynek, aki legalább tíz éve részt vesz a civil életben, aki a közösségépítésben és szervezésben példamutató, fáradhatatlan tevékenységet folytat vagy folytatott, és munkássága a Felvidékhez kapcsolódik. A díj jelmondatának, az Erzsébetre oly jellemző „Együtt a közösségünkért” kifejezést választották, hiszen Pogány Erzsébet mindig a közösség érdekében emelte fel szavát és meggyőződéssel, másokat lelkesítve vallotta, hogy a közösségért végzett kemény és kitartó munka meghozza a gyümölcsét. Bíztatott írásra, szervezésre, a jövő alakítására. Ötletei, javaslatai még ma is hatással vannak a társulás mindennapi munkájára. A Pogány Erzsébet-díj szimbolizálja és elismeri azt a személyt, illetve személyeket, akik önzetlenül, szorgalmas munkával gazdagítják, építik a felvidéki magyar közösséget.