47. sz. Koháry István cserkészcsapat

Dátum založenia
47.sz. Koháry István cserkészcsapat

Városunkban 1933. 8. 10-én alakult meg az 1. magyar cserkészraj. A megalapítója Engelbert Péter ferences atya volt. 1935-ben csapatunk parancsnoka Boczkó Kálmán már 42 tagot vezetett. A II. világháború után a cserkészetet Füleken is betiltották, s 1990-ben Sulyok Pál újraindította. 1991-ben 15 újonc tett fogadalmat. 2002-ben csapatunkat hivatalosan felavatták.
Napjainkban csapatunk körülbelül 30 tagot számlál, amely egy kiscserkész őrsből, két cserkész őrsből valamint egy koedukált rover őrsből áll. Vezetőségünk képzett tisztekből, segédtisztekből és őrsvezetőkből áll.
Őrsi foglalkozásaink hetente vannak megtartva, ahol a gyermekekkel vezetőink foglalkoznak. Az őrsi foglalkozások célja: a gyermekek testi és lelki fejlődése ,cserkésztudás elsajátítása és a cserkészies életre való nevelés a 10 cserkésztörvény és a fogadalom szellemében. Nevelő munkánk alapja a játékpedagógia (" A játék a gyermek útja a világ megismeréséhez." ) és a példamutatás (" Amit a cserkészvezető tesz, azt teszik fiai is." ).

Csapatotthon címe: Lučenecká cesta (Losonci út) 447/19, 986 01 Fiľakovo-Fülek Koháry kúria

 

Vezetőink elérhetőségei:
Baucsek Csaba, 0907 572 531,baucsekcsaba@gmail.com
Marian Mesiarik, 0908 633 935, mmesiarik@gmail.com
Bolcso Miklós, 0908 028 619, bolco.mikulas@gmail.com

Kontaktujte nás

Oboznámil som sa so Spracovaním osobných údajov, porozumel som ich obsahu a v celom rozsahu súhlasím s nimi.