23. sz. Arany János cserkészcsapat

Dátum založenia
23.sz. Arany János cserkészcsapat

Az 1930-as évek elején Nagymegyeren Bottló Vince tanító, későbbi iskolaigazgató vezetésével kezdődött meg az Arany János cserkészcsapat szervezése. A csapat első megalakulása többéves előkészület után 1933. április 30-án volt. A három felekezetből – katolikus, református, izraelita – összekovácsolódott csapat az „Arany János” nevet vette fel. Aznap 36 fiatal tette le a cserkészfogadalmat. Parancsnokuk Bottló Vince lett. A csapat a Csehszlovák Cserkészszövetség Magyar Alosztályába igazolt le. Az 1933-as Jamboreen a fogadalomra készülő csapat legjobb cserkészei is részt vettek. Nagymegyer is azon a területen fekszik, amely terület a II. világháborút Magyarországhoz visszacsatolva élte át. A Magyar Cserkeszszövetség a nagymegyeri Arany János cserkészcsapatot 1938. december 4-6. között igazolták le, és a 708-as számot kapta meg.Sajnos a II. világháború végével lehetetlenné vált a cserkészkedés, az újraalakult Csehszlovákiában pedig már magyar cserkészet nem lehetett. Az egykori tag, Vyberál Nándor (Nándi bá) cserkésztiszt kutatásai alapján a cserkészcsapatnak annak 1945-ös betiltásáig közel 140 nagymegyeri fiatal volt tagja.

A cserkészcsapat hivatalosan 1992. június 28-án alakult újjá a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség kötelékében. A 23. számot kapta. Nevéül az elődök iránti tiszteletből felvette az Arany János nevet. A csapatszervezés Smola Jarosláv (Bence) cserkésztiszt kezdte el még 1990 tavaszán, majd a csapatalakuláskor Takács Endre (Rizsa) cserkésztiszt lett a csapat parancsnoka. Utána Gasparecz Tihamér (Tihi), Ág Tibor (Tibor bá), Csémi Szilárd – Kismedve, Holényi Gergő (Holló), Csémi Ildikó (Vadmacs), Pónya Krisztián (Nyepe),  Holényi Gergő (Holló), Sörös Zoltán váltotta egymást. Fontos megemlíteni még Kovács László cserkész lelkiatyát, aki csapattagként segítette a nagymegyeri cserkészcsapat újjáalakulását és az utána következő első évtized cserkészmunkáját, továbbá Vyberál Nándor – Nandi bá cserkésztisztet, öregcserkészt, aki fiatalkorában tagja is volt a 708. sz. Arany János cserkészcsapatnak is. Személye testesítette meg a folytonosságot a két csapat között. A Szövetség részére is több országos vezetőt és munkatársat is adott Nagymegyer, elsősorban Ág Tibor, Gasparecz Tihamér, Csémi Szilárd, Csémi Ildikó, Takács Endre, Vyberál Nándor említendő meg.  Az újjáalakulását követően az eddigi csapatotthonok a Zsellér utcában (1992-1994), a Stadion melletti volt közlekedési parkban (1994-1996), a Komáromi úton a Bottló Vince Cserkészotthonban (1996-2015) voltak. 2015 novemberétől a Zárda épületében kialakított Fészek Ifjúsági Központban található meg a cserkészotthon (klubhelyiség és felszerelésraktár).

A csapat tevékenysége az utóbbi három évtized alatt eddigi éves fennállása alatt hullámzónak mondható, ennek ellenére sikeresnek és előremutatónak mondható a csapat általi nevelőmunka, hisz az elmúlt negyed század során közel 230 fiatalnak segítettek egy, a keresztény alapokon álló magyarságmegtartó biztos értékrend kialakításában. 

 

Jelenleg a csapat tagsága több, mint 30 fő, köztük szinte minden korosztály megtalálható, az öregcserkészekeket kivéve.

Őrsi összejövetelek: szombat délelőtt, általában 9:00-11:30 között

 

 

Kontaktujte nás

Oboznámil som sa so Spracovaním osobných údajov, porozumel som ich obsahu a v celom rozsahu súhlasím s nimi.