Esterházy János Emlékérem Karaffa Jánosnak

21. 09. 2021.

Elhunyt cserkésztestvérünk, Karaffa János atya posztumusz  Esterházy János Emlékérmet kapott az Esterházy-emlékév központi rendezvényeként szervezett zarándoknapon Alsóbodokon.

A díjazott életútjának méltatása során Farkas Zsolt szőgyéni plébános, cserkészpap úgy fogalmazott, személyében egy igazi felvidéki, magyar harcost veszítettünk el. A pozsonyeperjesi plébános, egyetemi lelkész 25 éves papi pályafutása alatt a híveket szolgálta Komáromban, Bakán, Ímelyen, Felsőtúron, Nyárasdon, Székesfehérváron, Piliscsabán, végül 2017-től Pozsonyeperjesen. Tagja volt a cserkészek közösségének, fontos szerepet töltött be a kispapok nevelésében is. A Pázmáneum Polgári Társulás vezetőjeként többek között neki is köszönhető, hogy a 2021-es esztendőt Esterházy János-emlékévvé nyilvánították – hangzott el.

A díjat a Karaffa család nevében öccse, Karaffa Attila cserkésztiszt vette át.
„Bátyám mindig Esterházy János gondolatát tartotta szem előtt, mely szerint a két kincset, melyet őrzünk, a kereszténységet és magyarságunkat valljuk meg, akkor is, ha ezért üldöztetéseket szenvedünk el – erre biztatott mindenkit” – fogalmazott a gyásztól megtört hangon. Mint mondta, Karaffa János atya mindig arra törekedett, hogy a magyar szentek és boldogok társaságában imádkozzon a felvidéki magyar közösségért. „Szolgálatot teljesített, mely szolgálat nem volt hiábavaló, hiszen látjuk azt, hogy egyre többen vagyunk, akik követjük Esterházy János példáját. Arra biztatok én is mindenkit, álljunk ki kereszténységünk és magyarságunk mellett! Köszönjük a díjat!” – fogalmazott.