Csapattámogatások 2021

2021. 09. 13

Kedves csapatvezetők,
mellékelve támogatási rendszer leírását és a működési támogatáshoz a ponttáblázatot ellenőrzésre.

A cserkészcsapatok támogatása két részből tevődik össze:
1.    csapatok működésének közvetlen támogatása - a mellékelt ponttáblázatot ellenőrizzétek és legkésőbb 2021. szeptember 15-ig okvetlenül jelezzétek, ha hibát véltek felfedezni.*

2.    projektek támogatása - itt a kérelmeket a megadott űrlapon 2021. szeptember 30-ig várjuk.**

 

Mindkét támogatási forma kérelmei egy fordulóban vannak elbírálva, és a teljes rendelkezésre álló összeg elosztásra kerül.

 

FONTOS!

A rendezvényeknél és azok propagálásánál (weboldalon, a meghívókon, hirdetőplakátokon, újságcikkben, kiadványban, stb.) a támogatott az előírt logó mellett köteles feltüntetni a következő mondatot is magyarul és szlovákul:

Jelen rendezvényt a Szlovák Köztársaság Oktatás-, Tudomány-, Kutatás- és Sportügyi Minisztériumának a Programok a fiataloknak 2014-2021 évekre elnevezésű támogatási programjából, amit a IVENTA – Szlovák Ifjúság Intézménye adminisztrál. Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Kérdéseitekkel nyugodtan keressetek, elsősorban e-mailben: kismedve@szmcs.sk

* A ponttáblázat kissé megváltozhat az esetleges jogos észrevétel miatti javítás által. Ha a határidőn túl jeleztek vagy egyáltalán nem jeleztek, akkor azzal tudomásul veszitek a ponttáblázatot, illetve az említett esetleges változását.

**  A határidőn túl benyújtott projektkérelmeket csak esetleges maradványpénz elosztásánál vesszük figyelembe, szigorúan beadási sorrendben, a maradványpénz keretének kimerüléséig.

 

Jó munkát!

Csémi Szilárd - Kismedve
ügyvezető elnök