Az ügyvezető elnök éves beszámolója a 2007-es esztendőről

2008. 01. 17

Az évfordulók és a változás évét zártuk. 2007 volt Árpád-házi Szent Erzsébet éve, gr. Esterházy János emlékéve, a cserkészet megalakulásának centenáriuma, Kodály emlékév. De az elmúlt évben ünnepeltük alapítónk, Lord Robert Baden-Powell születésének 150. évfordulóját is. Volt mire emlékezni, volt miért ünnepelni. A mindennapi cserkészéletünk mellett pedig sok minden változott Szövetségünk életében az elmúlt esztendő során: megújult az egyenruhánk, az alap felnőttképzésünk tematikája és a képzési gárdája, szövetségünk vezetősége. Ugyanakkor gondosan ügyeltünk arra is, hogy a változások során se térjünk le a megkezdett útról, ne feledkezzük el a céljainktól, mert ez a stabilitásunk alapja. De nézzük is át, mi minden történt az elmúlt évben.

Az ügyvezető elnök éves beszámolója letölthető a lap alján.

Főbb támogatóink

· Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma – támogatás az ifjúsággal való munkához (csapattámogatások, központi rendezvények, VK táborok, dzsembori kontingensünk tagjainak részvételi, a Cserkész újság kiadási költségeihez való hozzájárulások), ill. a működési költségekhez

· Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma – támogatás a Felcser 2007 megszervezéséhez

· Simonyi Alapítvány – támogatás a VK táborokhoz

· Szülőföld Alap – támogatás a működési költségekhez

· Pest és Környéke Cserkészeiért Alapítvány – támogatás a Cserkész újság kiadási költségeihez

· Besztercebányai Megyei Önkormányzat – Támogatás a füleki 47. Koháry István cserkészcsapat csapatotthonának, a füleki Koháry kúria tatarozási költségeihez.

· Kassai Megyei Önkormányzat – Támogatás a szepsi 12. Bercsényi Miklós cserkészcsapat által szervezett OAMB költségeihez, és az utaztatáshoz.

· Nyitrai Megyei Önkormányzat – Támogatás a komáromi 2. sz. Jókai Mór cserkészcsapat tátrai rovertúrájához és az országos rendezvényekre való utazásokhoz.

· Dr. Fabó Imre Alapítvány – támogatás a működési költségekhez

· Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatala – támogatás a betlehemi láng költségeihez.

· Mécs László Társulás – támogatás a betlehemi láng költségeihez.

· Rákóczi Szövetség – támogatás az ipolybalogi ministránstábor költségeihez.

· Selye János Egyetem – cserkészszerver elhelyezése és a világhálóra való kapcsolódása

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden tagunknak, vezetőnknek, barátunknak, pártolónknak, támogatónknak, valamint tisztségviselőinknek, képzőinknek, csapatparancsnokainknak, az alkalmazottainknak, rovatvezetőknek az elmúlt évben nyújtott segítségért, támogatásért, áldozatvállalásért, többletmunkáért, a munkaidején túli terhekért, az adományokért, tehát mindazért, amivel lehetővé tették a 2007-es esztendő cserkésztevékenységeinek megvalósítását Szövetségünk boldogulása és fejlődése érdekében! Isten fizesse meg nekik bőkezűen!

Tervek

A jövő évi aktuális munkatervét a rendezvényekkel mindig a Szövetség honlapján találjátok, érdemes rendszeresen figyelni. A mindennapos cserkészélet mellett viszont a legnagyobb és legsürgetőbb feladatunk a nevelési koncepciónk újragondolása. Egy modern, a mai kor kihívásaira felelő, a céljainkkal összhangban levő újragondolt nevelési koncepció hosszú távú stabilitást eredményez, meghatározza majd az elkövetkezendő időszak történéseit. Már az elmúlt évben izgatott figyelemmel követtük a Magyar Cserkészszövetségben zajló folyamatot, be is kapcsolódtunk az együttgondolkodásba, de az még nem a miénk! Nálunk kissé eltérnek az igények, a lehetőségek, de pont ez a szép benne. A lehetőség. A lehetőség, hogy őket figyelemmel követve, az ő tapasztalataikra is építve kialakítsuk a miénket, azt, ami ránk jellemző. A lehetőség, hogy bár a miénk lesz, mégis ugyanúgy be tud majd illeszkedni abba a nagy kirakósba, amit nemes egyszerűséggel csak magyar cserkészetnek nevezünk. Ugyanúgy fogja gazdagítani, mint a Magyar Cserkészszövetségben, vagy a MCSSZF többi tagszövetségében működő cserkésztestvéreinké. Mert a jövő a közös, együttműködő, egymásra támaszkodó magyar cserkészeté. Nosza rajta, lessük csak meg, mi van az alapjainkkal, hol kell rajta erősíteni, mert 2008-ban eljött az építkezés ideje, s annak csak jó alapokkal van értelme!

Ehhez kívánok mindannyiunknak nagyon sok erőt, lelkesedést, kitartást, látó szemet, érző szívet, Istennel teljes cserkészéletet!

Jó munkát!

Címkék
ügyvezető elnök