Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és az SZMCS

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) az Általános Adatvédelmi Rendelettel (GDPR) és a Szlovák Köztársaság 18/2018. számú, a személyes adatok védelméről szóló, valamint a 351/2011 számú az elektronikus kommunikációról szóló törvényeivel összhangban kezeli az adatokat.

A rendelet megtekintése magyar és szlovák nyelven (pdf-formátum) a mellékletekben.

 

 

Információ a személyes adatok védelméről

GDPR

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség – Zväz skautov maďarskej národnosti szervezet számára fontos a személyes adatok védelme. Jelen dokumentum, melynek címe „Információ a személyes adatok védelméről” (továbbiakban „Információ”), leírja, hogyan használjuk az Öntől beszerzett és feldolgozott személyes adatokat. 

 

További segítségre van szüksége?

Amennyiben segítséget kérne vagy kérdése van az „Információ” dokumentummal kapcsolatban, kérem, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi postacímen: Nám. sv. Štefana 296/6, 929 01 Dunajská Streda, vagy elektronikus úton: szmcs@szmcs.sk
Amennyiben kifogása van az ellen, hogyan szerezzük meg, továbbítjuk vagy használjuk fel az Ön személyes adatait, szívesen fogadjuk hozzászólását. A fenti elérhetőségeken bármikor a rendelkezésére állunk. Amennyiben válaszunkat nem találja kielégítőnek, jogában áll panaszt benyújtani a Szlovákiai Személyi Adatvédelmi Hivatalnál (Úrad na ochranu osobných údajov), melynek székhelye: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, telefonszáma: +421-2-3231-3220 és e-mail címe: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Melyek az Ön jogai?

Az alábbiakban összegyűjtöttük az Ön személyes adataira vonatkozó jogokat. Az Ön jogainak részletes leírását „Az Ön személyes adatainak védelmére vonatkozó jogok” bekezdés tartalmazza.
 

Információ joga

Máte právo dostať jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké máte práva. Preto Vám poskytujeme tieto Informácie.

 

Hozzáférés joga

Máte právo získať prístup k Vašim osobným údajom (ak ich spracúvame) a k určitým ďalším informáciám o spracúvaní Vašich osobných údajov (podobným tým uvedeným v týchto Informáciách). Je tomu tak preto, aby ste si mohli skontrolovať, či Vaše osobné údaje používame v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. Viac informácií získate v časti „Získanie prístupu k Vašim údajom“.

 

Helyesbítés joga

Joga van helyesbítést kérni, ha az Ön személyes adatai helytelenül vagy hiányosan vannak feltüntetve. További információt „Az Ön személyes adatainak javítása” bekezdésben talál.
 

Törlés joga

Ez a jog „felejtés joga” név alatt egyaránt ismert, amely leegyszerűsítve feljogosítja Önt a személyes adatai törlésének vagy eltávolításának kérvényezésére, amennyiben adatai kezelése a jövőben bizonyíthatóan indokolatlanná válik. Azonban nem abszolút jogról van szó. Jogunkban állhat, illetve kötelességünk lehet az ilyen adatokat tárolni, például ha az Ön személyes adatainak tárolását törvény írja elő, illetve egyéb, törvényrendelkezésből adódó ok miatt. További információt „Az Ön személyes adatainak törlése” bekezdésben talál. 
 

Adatkezelés korlátozásának joga

Egyes esetekben Önnek joga van „meggátolni” vagy korlátozni személyes adatai további felhasználását. Amennyiben az adatkezelés korlátozásra kerül, úgy az Ön személyes adatait továbbra is tárolhatjuk, ám a továbbiakban nem használhatjuk fel. Annak érdekében, hogy az ilyen kérelmek feldolgozását biztosítsuk, listát vezetünk azokról a személyekről, akik kérvényezték, hogy adataikat a jövőben ne használjuk fel. További információt „Az Ön adatai kezelésének korlátozása” bekezdésben talál. 

 

Adattovábbítás joga

Joga van másolatot kapni egyes személyes adatokról, melyeket Öntől szereztünk be, és joga van ezeket saját célra használni vagy megosztani. További információt „Az Ön személyes adatainak továbbítása” bekezdésben talál.

 

Ellenvetés joga

Joga van kifejezni nemtetszését az egyes adatkezelési módszereinket illetően, beleértve a közvetlen marketing céljából történő adatkezelést (melyet kizárólag az Ön beleegyezésével folytatunk). További információt a „Felszólalás benyújtása az adatkezelés ellen” bekezdésben talál.

 

Kik vagyunk?

Mi a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség – Zväz skautov maďarskej národnosti, továbbiakban SZMCS-ZSMN, polgári társulás vagyunk, székhely: Nám. sv. Štefana 296/6, 929 01 Dunajská Streda. Az Ön személyes adatainak viszonylatában az SZMCS-ZSMN mint szolgáltató lép fel.

 

Hogyan vesszük fel Önnel a kapcsolatot?

A következő kommunikációs csatornák egyikén vagy több csatornán keresztül vehetjük fel Önnel a kapcsolatot: írásban, telefonon vagy e-mailben, esetleg más elektronikus eszközön keresztül.

 

Hogyan dolgozzuk fel a személyes adatokat?

Az általunk feldolgozott személyes adatok kategóriái a következők:

 • A szervezet tagjainak és a rendezvényeken nem tagként részt vevők kereszt- és vezetékneve. 
 • A szervezet tagjainak és a rendezvényeken nem tagként részt vevők születési dátuma. 
 • A szervezet tagjainak és a rendezvényeken nem tagként részt vevők állandó lakhelye. 
 • A szervezet tagjainak és a rendezvényeken nem tagként részt vevők elérhetőségei, beleértve az e-mail címet és a telefonszámot. 
 • A 18 éven aluli személyek – akik tagjai a szervezetnek vagy résztvevői a szervezet által megvalósított rendezvényeknek – jogi képviselőjének kereszt- és vezetékneve, valamint elérhetőségei. 
 • A szervezet tagjainak és a rendezvények résztvevőinek egészségi állapotát ismertető adatok, melyek elengedhetetlenek a szervezet által megvalósított rendezvény lefolyása alatt a szervezet tagjának vagy a rendezvény résztvevőjének egészsége és élete megóvása szempontjából.

Hogyan gyűjtjük be a személyes adatokat?

Mindazt, amit Önről tudunk, Ön osztja meg velünk az első kapcsolatfelvételkor, illetve a szervezetünkben való tagság során és a rendezvényeinken való részvétel előtt vagy után. Személyes adatait írásos vagy elektronikus úton teszi elérhetővé számunkra a szervezet tagjaként vagy a szervezet által megvalósított rendezvény résztvevőjeként való regisztráció során.
 

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait az alábbi célokra használjuk:

 • a szervezet tagjainak nyilvántartására,
 • a szervezet által megvalósított rendezvények résztvevőinek nyilvántartására,
 • a szervezet által megvalósított rendezvényeken részt vevők egészségének és életének megóvása érdekében,
 • tájékoztatás céljából a szervezet tevékenységéről, a tervezett eseményekről és rendezvényekről,
 • a szervezettel együttműködő önkéntesek nyilvántartására,
 • a szervezet taglétszámának kimutatása végett a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), illetve a Iuventa - Szlovákiai Fiatalok Intézménye (Iuventa - Slovenský inštitút mládeže) felé támogatásszerzés céljából a fiatalokkal folytatott munkánkhoz,
 • a szervezet által megvalósított rendezvények lebonyolításának bizonyítása érdekében a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), illetve a Iuventa - Szlovákiai Fiatalok Intézménye (Iuventa - Slovenský inštitút mládeže) adományozók felé,
 • a taglétszám kimutatása végett a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. felé a fiatalsággal folytatott munkánkhoz való támogatásszerzés céljából,
 • a szervezet által megvalósított rendezvények lebonyolításának bizonyítása érdekében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a BGA Komarom s.r.o. adományozók felé,
 • az Önnel folytatott kommunikáció céljából,
 • tevékenységünk és rendezvényeink elemzése, kiértékelése és fejlesztése végett,
 • az Ön panaszainak kezelése végett.

 

A személyes adatok kezelésének jogi alapja

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja attól függ, milyen célból dolgozzuk fel az Ön adatait. Az Ön adatait az alábbi jogi rendelkezések alapján dolgozzuk fel:

 • A szervezet aktuális tagjainak nyilvántartása – a szlovák törvénykönyv polgárok gyülekezéséről szóló 83/1990 sz. törvénye valamennyi szervezet számára kötelezővé teszi a taglétszám nyilvántartását.
 • A rendezvények résztvevőinek nyilvántartása (annak az adományozónak az előírása alapján, amelynek beszámolunk a tevékenység megvalósulásáról) – a szervezet jogos érdeke begyűjteni ezeket az adatokat, hogy igazolni tudja az adományozó felé a rendezvény megvalósulását és valós személyek részvételét a rendezvényen. A cél a szervezet tevékenységéhez szükséges támogatás megszerzése.
 • A rendezvényen részt vevők életének és egészségének védelme érdekében gyűjtünk információt a több éjszakás rendezvények résztvevőinek egészségi állapotáról (étel- és gyógyszerallergiáról, krónikus megbetegedésekről és tartósan szedett gyógyszerekről szóló információ).
 • Azoknak az önkénteseknek a nyilvántartását, akik nem tagjai a szervezetnek, a szlovák törvénykönyv 282/2008 sz., a fiatalokkal folytatott munka támogatásáról szóló törvényrendelete írja elő, mely a szervezet számára olyan kötelezettségeket támaszt az önkéntesekkel kapcsolatban, melyeket az adatok begyűjtése nélkül nem tudnánk teljesíteni (pl. az önkéntes tevékenységről szóló igazolás kiállítása).
 • Az e-mail címeket, ahová a hírlevelek és más, a szervezet tevékenységéről szóló, rendszeresen kiküldött információ érkezik, a szervezet tagjának, a rendezvény résztvevőjének, a szervezet tagja vagy a rendezvényen részt vevő személy jogi képviselőjének, önkéntesnek vagy a hírlevélre a szervezet weboldalán keresztül feliratkozott más személynek az előzetes beleegyezését követően dolgozzuk fel.
 • A szervezet volt tagjainak és a korábbi években megvalósult rendezvények résztvevőinek nyilvántartása – azért vezetjük, mivel a szervezettől jogosan számon kérhető a korábbi taglétszám, illetve a szervezet rendezvényein részt vevők létszámának kimutatása. A Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma (Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR), a Iuventa - Szlovákiai Fiatalok Intézménye (Iuventa - Slovenský inštitút mládeže), a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.,a BGA Komarom s.r.o. és más esetleges adományozók a tevékenységünk és fennmaradásunk érdekében biztosított pénzügyi támogatást rögzítő szerződésben köteleztek minket arra, hogy a szervezet tagjainak és a rendezvények résztvevőinek korábbi adatait megőrizzük a pénzügyi támogatás felhasználásának visszamenőleges ellenőrzése okán. Amennyiben az általuk kért adatokat az adott időszakban nem rögzítettük, megeshet, hogy az adott adományozó által biztosított összeget vissza kell fizetnünk. Emiatt a szervezet jogos érdeke, hogy ezeket az adatokat az adott pénzügyi támogatásról szóló szerződésben meghatározott ideig tárolja. Az ilyen korábbi adatok kötelező adatmegőrzési időszaka általában 5-től 10 évig terjedhet. A meghatározott időszak letelte után megvizsgáljuk, hogy szükséges-e az adatokat tovább tárolnunk, és amennyiben úgy határozunk, hogy nem szükséges, a továbbiakban nem dolgozzuk fel ezeket a személyes adatokat.

Amennyiben Ön beleegyezését adta (melyet bármikor visszavonhat), úgy a személyes adatait arra használjuk majd fel, hogy tájékoztassuk Önt tevékenységünkről és rendezvényeinkről, amelyek felkelthetik az érdeklődését. Abban az esetben, ha az adatgyűjtés törvény által előírt kötelezettségünk, mindig kérni fogjuk az Ön beleegyezését személyes adatainak feldolgozásához.

 

Kinek adjuk ki az Ön személyes adatait?

 Az Ön személyes adatait felhasználhatjuk és továbbíthatjuk más szervezeteknek, akik pénzügyi támogatással segítik munkánkat, legfőképpen:

 • a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma (Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR),
 • Iuventa - Szlovákiai Fiatalok Intézményének (Iuventa – Slovenský inštitút mládeže),
 • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., BGA Komarom s.r.o.
 • az elektronikus rendszereinket kezelő társaságok egészségügyi dolgozók, amennyiben a rendezvény során egészségügyi szolgáltatás biztosítása válik szükségessé az Ön számára.

 

Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

 Az Ön személyes adatainak biztonsága és bizalmassága különösen fontos a számunkra. Különböző technikai, adminisztrációs és fizikai óvintézkedéseket vezettünk be, amelyek:

 • védik az Ön személyes adatait a jogtalan hozzáféréstől és felhasználástól,
 • biztosítják a számítógépes rendszereink működését és óvják az azokban tárolt információt,
 • továbbá biztosítják, hogy újraállíthassuk az Ön adatait, ha sérülnének vagy elvesznének.

Szükség esetén kódolást vagy más, megfelelőnek ítélt biztonsági eljárást alkalmazunk, hogy védjük az Ön személyes adatait. Egyaránt rendszeresen kielemezzük a biztonsági eljárásunkat, hogy meggyőződjünk róla, szükséges-e új technológiát bevezetnünk vagy frissítenünk az eljárást. Azonban minden igyekezetünk ellenére egyetlen biztonsági óvintézkedés sem lehet tökéletes vagy megkerülhetetlen.

 

 

Hírlevél

 Rendszeresen elküldjük az Ön e-mail címére az Iránytű hírfolyamunkat, mely szervezetünk tevékenységéről és a közelgő rendezvényekről számol be, továbbá rendezvénymeghívókat és más ajánlatokat küldünk, amelyek felkelthetik az érdeklődését, illetve szervezetünk vagy partnerszervezeteink tevékenységével függnek össze. Amennyiben a későbbiekben nem szeretne tőlünk értesítéseket kapni, több egyszerű módot is kínálunk a hírlevélről való leiratkozásra. Minden kiküldött üzenet tartalmazza a következő megkeresés leiratkozásáról szóló lehetőséget, amellyel tájékoztathat minket, hogy nem kíván tőlünk több értesítést kapni. Amennyiben a weboldalunkon történő regisztráció során beleegyezett az értesítések fogadásába, bármikor jelezheti felénk, hogy a továbbiakban nem kíván ilyen módú tájékoztatást kapni. Elég, ha a hirlevel@szmcs.sk címre e-mailben elküldi a teljes nevét és egyéb elérhetőségeit.

 

Meddig tároljuk az Ön adatait? 

A személyes adatok megőrzését érintő belső rendelkezéseink összhangban állnak valamennyi, a személyes adatok és magánélet védelméről szóló vonatkozó törvényrendelettel, melyek köteleznek minket. Belső rendelkezéseinket, melyek meghatározzák azt az időszakot, amely alatt a különböző adatokat tárolhatjuk, rendszeresen felülvizsgáljuk. Azokat az adatokat, amelyekre az előírásainkban meghatározott időn túl már nincs szükségünk, biztonságos és megbízható módon töröljük.

 

Honnan tudhatja meg, hogy módosítottuk az Információt?

Jelen Információt bármikor módosíthatjuk. Amennyiben bármilyen alapvető változtatást eszközölünk az Ön személyes adatainak beszerzését, felhasználását vagy megosztását illetően, úgy ezt a változást a jelen Információban feltüntetett weboldalainkon késedelem nélkül közöljük.

 

Az Ön személyes adatainak védelmére vonatkozó jogok

Ez a fejezet részletes leírást ad az Ön személyes adatait érintő jogairól. Az alábbiak nem abszolút jogok, egyes esetekben kivételek vagy korlátozások vonatkozhatnak rájuk. További információt és tanácsot kaphat a személyes adatokról és az Ön jogairól a Szlovákiai Személyi Adatvédelmi Hivatalnál (Úrad na ochranu osobných údajov), melynek székhelye: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, telefonszáma: +421-2-3231-3220, e-mail címe: statny.dozor@pdp.gov.sk és új webhelye: www.dataprotection.gov.sk.

Joga van térítésmentesen kikérni saját személyes adatait, kivéve abban az esetben, amikor arányos díjat számíthatunk fel a személyes adatok kiadásával kapcsolatos adminisztrációs költségek fedezésére:

 • egyértelműen alaptalan, helytelen vagy többszöri kérvényezés, esetleg
 • ugyanazon adatokról készült további másolatok esetén.

Az ilyen kérvényeket jogunkban áll visszautasítani. Kérjük, alaposan mérlegelje kérvénye szükségességét a benyújtás előtt. Azonnal válaszolunk, amint lehetséges. A válaszidő általában a kérvény beérkeztétől és az Ön sikeres azonosításától számított egy hónapon belül megtörténik, ám ha a kérvény elbírálása több időt vesz igénybe, arról időben tájékoztatjuk Önt. Annak érdekében, hogy a feltüntetett jogai közül bármelyiket érvényesíthesse, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi postacímen: Nám. sv. Štefana 296/6, 929 01 Dunajská Streda vagy elektronikus úton: szmcs@szmcs.sk

 

Az Ön személyes adataihoz való hozzáférés biztosítása

 Mihez kérhet hozzáférést? 

Joga van:

 • igazolást kérni az Ön személyes adatainak feldolgozásáról, 
 • hozzáférést kérni a személyes adataihoz,
 • illetve további információt kérni a személyes adatai kezeléséről (ennek nagy része valószínűleg már szerepel a jelen Információban). 

Másolatot kérhet a papíralapú vagy elektronikus nyilvántartásunkról, amelyet Önről vezetünk, illetve megosztunk és használunk. Annak érdekében, hogy kérését teljesíteni tudjuk, személyének és személyes adatainak igazolását kérhetjük Öntől, amelyek segíthetnek beazonosítani az Ön által kért személyes adatokat.

 

Mikor nem áll rendelkezésre a hozzáférés?

Csupán a saját adataihoz biztosíthatunk hozzásérést Önnek, más személyek személyes adataihoz nem. Ugyanígy abban az esetben, ha a hozzáférés sértené más személy jogait, nem kötelességünk biztosítani a hozzáférést az Ön számára. Hozzáférési kérelmében, kérjük, egyértelműen jelölje meg azokat a személyes adatokat, amelyekhez hozzá szeretne férni. Kérdés esetén felvehetjük Önnel a kapcsolatot, hogy pontosítsa, mely adatokra van szüksége.

 

Az Ön személyes adatainak javítása

Joga van ahhoz, hogy fölösleges késedelem nélkül javítsuk a helytelen személyes adatokat, amelyek Önre vonatkoznak. Amennyiben jelzi felénk, hogy az általunk kezelt személyes adatai helytelenek, megvizsgáljuk az esetet, és ha mi is ugyanarra a véleményre jutunk, javítjuk a nyilvántartásunkat. Ha nem értünk egyet Önnel, tájékoztatjuk. Amennyiben szeretné, írásban értesíthet minket arról, hogy a nyilvántartásunkat továbbra is hibásnak tartja, az álláspontját pedig minden esetben csatoljuk a személyes adataihoz, amikor azokat a szervezetünkön kívüli partnereinknek továbbítjuk.

Joga van továbbá kiegészíteni a hiányos személyes adatait, beleértve a kiegészítő nyilatkozat útján történő értesítést. Az, hogy az adott esetben a javítás lehetséges-e, attól függ, milyen célból dolgozzuk fel az Ön személyes adatait. Bármely harmadik félnek, amelynek kiadjuk az Ön személyes adatait (lásd „Kinek adjuk ki az Ön személyes adatait?”), kötelesek vagyunk jelezni, hogy Ön helyesbítést kérvényezett.

Hogyan nézheti meg és javíthatja a személyes adatait?

Amennyiben írásban nyújtja be kérését, általában lehetővé tesszük, hogy megnézze a személyes adatait, amelyeket Önről vezetünk, vagy lépéseket teszünk a helytelen adatok javítására. 

 

 

Az Ön személyes adatainak törlése

Mikor kérheti az adatai törlését?

A „Mikor utasíthatjuk vissza törlési kérelmét?” bekezdésben feltüntetett esetek kivételével joga van kérni az Ön személyes adatainak törlését és azok további kezelésének leállítását, mégpedig az alábbi esetekben:

 • Ha a személyes adatok már nem szükségesek arra a célra, amely miatt eredetileg beszerzésre és feldolgozásra kerültek.
 • Ha visszavonja a beleegyezését (amennyiben azt korábban a rendelkezésünkre bocsátotta, illetve szükséges volt az adatai feldolgozásához).
 • Ha kifogást emel az adatai feldolgozása ellen, és a mi jogos érdekünk, miszerint továbbra is kezeljük az Ön adatait, nem élvez előnyt.
 • Ha az Ön személyes adatait a személyes adatok védelméről szóló jogi rendelkezésekkel ellentmondásban használtuk fel.
 • Ha a személyes adatokat törölnünk kell a törvényből fakadó kötelezettségünk miatt.

 

Mikor utasíthatjuk vissza törlési kérelmét?

A törlésre való jogával nem élhet azokban az esetekben, amikor az Ön adatait konkrét célból dolgozzuk fel, ide értve a jogi követelések érvényesítését és védelmét. A marketing célra megadott adatokat (amennyiben Ön ezzel a céllal egyetértett) törölhetjük. 

Az Ön adatai kezelésének korlátozása

Mikor korlátozható az adatkezelés?

Joga van korlátozni az Ön személyes adatainak kezelését:

 • Ha nem ért egyet az adatok helyességével. Ezt követően korlátoznunk kell az adatkezelést, amíg nem ellenőrizzük az adatok helyességét.
 • Ha az adatkezelés törvénybe ütközik, és Ön kifogásolja a törlést, ezért inkább az adatfeldolgozás korlátozását kéri.
 • Ha Ön kifogást emelt az adatkezelés ellen, melyre jogos érdekünk céljából került sor a „Felszólalás benyújtása az adatkezelés ellen” fejezet alatt található „Jogos érdek” bekezdés értelmében, mi pedig mérlegeljük, hogy ezek az érdekek előnyt élveznek-e.

 

Tájékoztatnunk kell az Ön személyes adatait feldolgozó más feleket is az adatkezelés korlátozásáról?
Amennyiben az Ön vonatkozó személyes adatait kiadtuk harmadik félnek, kötelességünk tájékoztatni őket a korlátozásról, hogy a jövőben ne használják az Ön adatait. Ennek érdekében megtesszük a szükséges lépéseket. Amennyiben úgy határozunk, hogy feloldjuk az adatkezelésre vonatkozó korlátozást, erről időben értesítjük.

 

Az Ön személyes adatainak továbbítása

Mikor élhetünk az adattovábbításra vonatkozó jogunkkal? 

Az adattovábbításra vonatkozó jogunk csak az alábbiakra vonatkoznak:

 • személyes adatokra, amelyeket Ön bocsátott a rendelkezésünkre (tehát semmilyen más adat), 
 • azokra az esetekre, amikor az adatkezelés az Ön beleegyezésével történik vagy szerződés teljesítése miatt szükséges, 
 • illetve automatizált eszközzel történő adatkezelésre kerül sor. 

           Mikor utasíthatjuk vissza az adatok továbbításának kérelmét?

Az adatok továbbítására vonatkozó kérelmét visszautasíthatjuk, amennyiben azok feldolgozása az adott esetben nem felel meg a fent említett kritériumoknak. Személyes adatait szintén nem adhatjuk ki Önnek, ha azok más személyeket is érintenek, és az adatok kiadásával sértenénk ezeknek a személyeknek a jogait.

 

Felszólalás benyújtása az adatkezelés ellen

Az adatkezelés ellen kifogást támaszthat a következő esetekben:

 • Jogos érdek

A jogos érdekünkből származó adatkezelés ellen bármikor kifogást emelhet az Ön konkrét helyzetéből származó okokra hivatkozva. Amennyiben meggyőző és legitim indokot tudunk felmutatni az Ön személyes adatainak kezelésére, amely túlmutat az Ön érdekein, jogain és szabadságain, illetve ha szükségünk van az Ön személyes adataira jogi követelés érvényesítése vagy védelme céljából, úgy tovább használhatjuk az Ön személyes adatait. Ellenkező esetben ezeket az adatokat a továbbiakban nem kezelhetjük.

 • Hírlevél
  Joga van bármikor kifogást emelni a hírlevél küldésének céljából szerzett személyes adatainak feldolgozása ellen. Amennyiben Ön igényelte információs hírlevelünket és más hírek fogadását, ezt a szolgáltatást bármikor díjmentesen lemondhatja. Az információs anyagaink fogadását szintén bármikor lemondhatja, ha felveszi velünk a kapcsolatot a „További segítségre van szüksége?” fejezetben feltüntetett elérhetőségeink egyikén.

 

Az SZMCS hírlevél esetében az adatkezelő a természetes személy nevét és e-mail címét kezeli. Ezeket a személyes adatokat kizárólag az SZMCS ügyvezető elnöke által megbízott személy kezeli. Ezen személyes adatok tárolása a feliratkozás kezdetétől a leiratkozás megtörténtéig történik. A személyes adatok SZMCS hírlevél küldésére, ezáltal a természetes személy informálására használja fel.