Szlovákiai magyar gyerekjátékok és szokásdallamok adatbázisa

2022. 01. 06
gyerekjáték

A Népi játékok adatbázisa szlovákiai magyar népi játékokat és szokásdallamokat tartalmazó, folyamatosan bővülő adattár, minden (felvidéki) magyar cserkészvezetőnek, de szülőnek is hasznos forrása lehet, idén január 3-ától vált hozzáférhetővé a nagyközönség számára is. Célcsoportját eredetileg elsősorban óvodapedagógusok, tanítók és tanárok képezik, ennek megfelelően az adatbázis struktúrája néprajzi szempontok mellett pedagógia szempontokat is követ. A Lázár Katalin felosztásán alapuló játéktípus szerinti keresésen kívül egyéb szempontú szűrésekre is lehetőség nyílik (település, néprajzi tájegység, korosztály, gyűjtő, az alkalmazás évszaka).

Az adattár szervesen kapcsolódik a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia különféle képzési programjaihoz, melyek célja a néphagyomány beépítése az oktató-nevelői munkába. Mindezen célok megvalósításához elengedhetetlen a lokális hagyományok ismerete, így a Népi játékok adatbázisa más létező adattárakkal és módszertani kiadványokkal ellenben nem a magyar nyelvterület egészére, hanem kizárólag a szlovákiai magyarság gyermekfolklórjára fókuszál. Néhány kivételes esetben, olyan hiánypótló jelleggel bíró folklóranyagot is tartalmaz, amely az adott kistájjal vagy tájegységgel szoros kulturális egységet alkotó magyarországi településen került rögzítésre. További specifikuma, hogy a közelmúltban publikált játékokon kívül a mára szinte hozzáférhetetlen kiadványokban, illetve eddig közöletlen, magángyűjteményekben található játékokat és szokásdallamokat is közöl.
A dallamokat tartalmazó játékleírások kotta és hangzómelléklettel rendelkeznek, némely játékok pedig szemléltető ábrákkal egészülnek ki. Jelenleg  már 370 feletti adatsor áll rendelkezésre az adatbázisban, amit a jövőben folyamatosan bővítenek. Sőt az adattár hamarosan hasonló keresési szempontok szerinti kézműves foglalkozások és technikák gyűjteményével is bővül.

Az adatbázis az alábbi honlapon érhető el:
https://elohagyomany.sk/adatbazisok/nepi-jatekok-adatbazisa