Nevelőmunkánk

Cserkészetünk kiscsoportos foglalkozáson alapul: cserkészcsapatainkban őrsök működnek, amelyekbe általában 6-7 azonos korú gyermek és egy vezető tartozik. A fiatalabbaknál még koedukált is lehet az őrs, nagyjából 10 éves koruktól kezdve pedig nemi elosztásban vannak a gyerekek. Miért jó ez? A cserkészetben a lehető legtöbbet akarjuk adni a gyerekeknek. Mi úgy gondoljuk, hogy ha valóban életrevaló fiatal felnőtteket szeretnénk nevelni belőlük, ahhoz elengedhetetlen az odafigyelés és egymás alapos ismerete. Ezt pedig az őrsi munka során valósítjuk meg.
Önálló és egyedülálló nevelési módszer alapján dolgozunk, amelynek alapjait a világban több mint 100 éve működő cserkészet adja, amelyet az újjáalakulásunk óta eltelt 30 év tapasztalatával formáltunk igazán a szlovákiai magyar gyermekek és fiatalok igényeire.
A szülői és iskolai nevelést úgy egészítjük ki, hogy a gyermek/fiatal minden területen – testi, lelki, szellemi, érzelmi, társas és jellem – fejlődni tudjon.

Cserkészőrs