Búcsúzunk cserkésztestvérünktől

2021. 09. 21

Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy az Eucharisztikus Konferencia zárónapján, 2021. szeptember 12-én elhunyt cserkésztestvérünk, Dr. Szentváry-Lukács János, gépészmérnök, mérnöktanár, a Magyar Cserkészszövetség volt ügyvezető elnöke és országos főtitkára, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyugalmazott egyetemi adjunktusa, akit többek között a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével is kitüntettek.

Személyében rendkívüli embert veszítettünk el: tevékeny cserkésztisztet, szerteágazó érdeklődésű tudóst, szerető férjet, apát és nagyapát, plébániáját fáradhatatlanul segítő hívőt. Az összmagyar cserkészet elkötelezett támogatójaként számos alkalommal segítette az anyaország határain kívül eső magyar cserkésztestvéreit, itt Felvidéken is. Már  ott volt az SZMCS hivatalos újjáalakulását megelőző előkészítő ülésen is Dunaszerdahelyen 1990. március 4-én Bodnár Gáborral egyetemben, amint az a mellékelt felvétel is megörökíti.

A Magyar Cserkészszövetséggel együtt a felvidéki magyar cserkészet is gyászolja őt, őrzi „János bá” emlékét, és őszinte részvétét fejezi ki a szerettei felé. Az örök világosság fényeskedjék neki!