Poďakovanie

2010. 10. 27

 

47.skautský zbor Štefana Koháryho vo Fiľakove ďakuje Banskobystrickému samosprávnemu kraju za poskytnutý finančný grant  na projekt "Za duševné a telesné zdravie detí pomocou zeleného prostredia".

 

 

Tags
Fülek