Ott a helyed!

2007. 10. 10

Nagyon sokat segítenél, ha elküldenéd a saját és más cserkészvezetők adatait, hogy az SZMCS-ben dolgozó / dolgozott cserkészvezetők és csapatok is bekerüljenek ebbe a hasznos kiadványba, a Magyar Cserkeszlexikonba, illetve meglegyen a Felvidéki Cserkészgyűjteménynek is. Beküldési határidő: 2007. november 24.

Magyar Cserkészlexikon

Felhívás Cserkészvezetők és csapatok adatainak közlésére

A Magyar Cserkészszövetség Gyűjteménye elkezdte a „Magyar Cserkészlexikon“ vagy „Ki kicsoda a magyar cserkészetben“ című lexikon anyagának összegyűjtését. Kérjük ezért a hazai és a külföldön dolgozó magyar cserkésztiszteket (segédtisztek és cserkésztisztek), hogy adataikat és csapatuk adatait az alábbi adatlapok felsorolása szerint részünkre megküldeni szíveskedjetek. Az adatokat a kérdések sorszámának feltüntetésével, a pontos időpontok, évszámok megadásával, olvasható kézírással, írógéppel vagy számítógépen kérjük megadni. Nem kell hosszú leírás, csak a pontos adatok rövid mondatokban történő közlése szükséges.

Nem szeretnénk, ha neves cserkészvezetők kimaradnának az összeállításból. Ezért külön kérjük a csapatok vezetőségét, hogy az elhalt cserkészvezetők adatait is próbálják összeszedni, és velünk közölni. Töredék adatokat is kérjük megküldeni.

Beküldési határidő: 2007. november 24.

Elektronikus formátumban: kismedve@szmcs.sk, vagy postai úton Csémi Szilárd cst. – Kismedve címére: 945 01 Komárno, Eötvösa 47/32.

Leadható személyesen is a novemberi közgyűlésen.

I. Cserkészvezetői adatlap

Személyi adatok

1. Név (elő és leánykori név is)

2. Születési hely, év, hónap, nap (ha nem a mai Magyarország területén születtél, akkor a jelenlegi ország megjelölése is)

3. Jelenlegi foglalkozásod

4. Szülők neve és foglalkozása

5. Házastárs, élettárs neve és foglalkozása

6. Mettől meddig, hol, milyen iskolát végeztél, milyen képesítést szereztél

7. Tanulmányaid befejeztével mettől meddig, hol, milyen beosztásban, mivel foglalkoztál

8. Mikor, milyen egyesület, párt, szövetség tagja vagy, voltál, milyen tisztséget viselsz, viseltél

9. Kutatási területed

10. Tudományos fokozatod, hol, mikor szerezted

11. Milyen szakmai társaság, egyesület tagja vagy, voltál (mettől meddig)

12. Mikor, milyen szakmai díjat, kitüntetést kaptál

13. Újságokban, folyóiratokban, antológiákban, stb. mikor, milyen írásaid jelentek meg, milyen előadásokat tartottál, bármilyen nyelven (cikkek, tanulmányok, stb., cím, a sajtótermék, az előadás megnevezése, a kiadás vagy előadás helye, alkalma és időpontja)

14. Önálló kötetben, illetve társszerzőként megjelent műveid, az általad szerkesztett, fordított sajtó alá rendezett kötetek (cím, kiadási hely és év megjelöléssel)

15. Mettől meddig, hol, milyen időszaki kiadványokat (újság, folyóirat, évkönyv, naptár, stb.) vagy sorozatokat szerkesztettél

16. Milyen írói nevet (álnevet, betűjelet) használtál (hol és mikor)

17. Hol, mikor, milyen írások jelentek meg életutadról cikk, lexikon, stb.), milyen film, tévéfilm készült rólad

18. Egyéb közlendők (sportteljesítményeid, kiállításaid, hangversenyeid, stb.) hol és mikor

Cserkész adatok

19. Cserkész beceneved

20. Mióta vagy cserkész (évszám, csapatszám. csapat név, fenntartó testület, település)

21. Mely csapatokban vagy, illetve voltál még cserkész (mettől meddig, csapatszám, csapat név, fenntartó testület, település)

22. Milyen cserkészvezetői képesítésed van, hol szerezted és mikor (őrsvezetői, tisztjelölti, segédtiszti, tiszti)

23. Milyen szakági cserkész- vagy vezetői képesítésed (túravezetői, lovas, regös, repülős, vízi, stb. mikor, hol szerezted)

24. Csapatodban, csapataidban milyen vezetői megbízatásaid voltak és vannak jelenleg (hol, mettől meddig)

25. A II. Világháború utáni üldöztetéseddel kapcsolatos ítélet rövid szövege, helye és ideje, valós oka, az internálásod, bebörtönzésed helye és ideje (mettől meddig) amennyiben nevezettet kivégezték, végrehajtásának ideje, helye és módja, valamint temetésének helye, illetve ha onnan kihantolták jelenlegi sírhelye (temető, parcella, sor, sírhely)

26. Milyen körzeti, kerületi vagy országos megbízatásaid voltak és vannak jelenleg (hely, mettől meddig)

27. Milyen álló és mozgó cserkésztáborokat, nagyobb túrákat, cserkészjátékot, versenyeket, vetélkedőket, stb. rendeztél vagy társrendező voltál (megnevezés, hol, mikor, milyen beosztásban, résztvevők száma)

28. Oktatási tevékenységed, előadások, tanfolyam-, táborvezetések (milyen tanfolyamon, táborban, hol, mikor, mettől meddig)

29. Milyen cserkész kitüntetéseket, díjakat kaptál (megnevezés, adományozó, mikor)

30. Cserkész publikációid (a 13. pont szerint)

31. Általad írt, vagy társszerzőként megjelent cserkész könyveid (a 14. Pont szerint)

32. Mettől meddig, hol, milyen időszaki cserkész kiadványokat (újság, folyóirat, évkönyv, naptár, sorozatokat, stb. szerkesztettél

33. Amennyiben nevezett meghalt, az elhalálozás időpontja, (ha ez nincs meg legalább a temetés ideje) helye, sírjának helye (temető, parcella, sor, sírhely) A kivégzettek vagy eltűntek halálozási adatait a 25. pontban kell feltüntetni.

34. Egyéb közlendő adattok

35. Egy db jelenkori arcképet (igazolványképet) kérünk csatolni

36. Postacímed, telefonszámod vagy e-mail címed

2007. .....

aláírás

II. Cserkészcsapat adatlap

1. A csapatszáma, neve és székhelye (település)

2. A jelenlegi cserkészkerület száma és székelye

3. A csapat alakulásának éve és újraalakulásának éve

4. Az alapító parancsnok, valamint a további parancsnokok neve, és megbízatásuk ideje (mettől meddig)

5. A jelenlegi parancsnok postacíme, telefonja, e-mail címe

6. A fenntartó testület neve, vezetője, címe (változás esetén valamennyi felsorolása mettől meddig)

7. Csapatzászló, ha több volt valamennyi avatásának, felszentelésének éve (ha megvan az adományozó, zászlóanya, avatást végző(k), felszentelő(k) neve és beosztása)

8. A jelenleg működő segédtisztek és tisztek felsorolása (név, születési év, legmagasabb képesítés megszerzésének ideje)

9. A korábban működő segédtisztek, tisztek felsorolása (ha összegyűjthető, a fenti adatok szerint)

10. A jelenlegi korosztályos rajok és azon belül az őrsök felsorolása (kiscserkész vagy farkaskölyök, cserkész, rovercserkész, felnőttcserkész) nevük vagy számuk és létszámuk

11. 1948 előtti cserkészotthon helye, (épület megnevezése, iskola, egyházközség, stb.) címe, területe, szobák száma. Milyen körülmények között vették el, ha van átvételi elismervény kérjük másolatban csatolni

12. Milyen további cserkészvagyont koboztak el 1948-ban a megszüntetéskor (zászló/k/, bélyegző/k/, bútorzat, könyvtár irattár, táborozó felszerelés, stb. nagyobb vonalakban db-szám felsorolással) Ha van ezekről átvételi elismervény, másolatot kérjük csatolni!

13. A jelenlegi cserkészotthon helye, létesítés, átvétel éve (épület megnevezése, iskola, egyházközség, stb.) címe, területe, szobák száma.

14. 1988-tól rendezett cserkész álló- és mozgótáborok felsorolása, helye(útvonala) létszáma, parancsnoka

15. 1988-tól rendezett cserkészünnepségek (avatás, tábori beszámoló, színelőadás, stb.) megnevezése, helye és nézők létszáma

16. Körzetben, kerületben vagy szövetségben működő cserkészvezetők felsorolása (hol, milyen megbízatással, mettől meddig

17. Ki/k/ patronálják szponzorálják a csapat munkáját (név, cím)

18. Van-e a csapatnak alapítványa, ha igen annak neve, cím, vezetője

19. Egyéb közölendő adatok

2007. ......

aláírás

Tags
Cserkészlexikon