Országos Gyermek- és Ifjúsági Parlament megalakulása Pozsonyban

2022. 11. 08
-

Az SZMCS képviseletében Švajcer Barabara is ott volt az Országos Gyermek- és Ifjúsági Parlament megalakulásán Pozsonyban.

Bővebben alább olvasható szlovák nyelven.

 

 

Novovzniknutý Parlament detí a mládeže pod záštitou komisára pre deti sa stretol s poslancami NR SR

 

26 detí a mladých dospelých zastupujúcich 20 mimovládnych organizácií, iniciatív a školských parlamentov sa pod záštitou komisára pre deti Jozefa Mikloška stretli 19.-20. októbra na prvom zasadnutí Parlamentu detí a mládeže, ktorý bude stálym poradným orgánom komisára pre deti. Členovia parlamentu sa stretli s poslancami NR SR, s ktorými diskutovali o svojich problémoch a návrhoch riešení.

Komisár pre deti Jozef Mikloško zorganizoval 19. – 20. októbra prvé úvodné stretnutie Parlamentu detí a mládeže, ktorý má za cieľ stať sa stálym poradným orgánom komisára pre deti. Stretnutie sa konalo v aule Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a v Národnej rade Slovenskej republiky a zúčastnilo sa ho 26 detí a mladých dospelých reprezentujúcich 20 mimovládnych organizácií, iniciatív a školských parlamentov na Slovensku.

Táto iniciatíva komisára pre deti vyplýva z Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý v článku 12 zabezpečuje dieťaťu právo svoje názory slobodne vyjadrovať vo všetkých veciach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa má názorom dieťaťa venovať patričná pozornosť zodpovedajúca jeho veku a úrovni. “Mojim cieľom je spájať deti a mladých dospelých z rôznych organizácií a iniciatív na Slovensku, ktoré budú mať možnosť na pravidelných stretnutiach diskutovať o ich problémoch a hľadať spoločné riešenia.  Chcem docieliť aby bol hlas detí v spoločnosti braný vážne. Detskú participáciu budem rozvíjať, preto chcem na ďalšom stretnutí parlamentu, ktoré bude na jar, privítať zástupcov ďalších detských a mládežníckych iniciatív,“  hovorí komisár pre deti Jozef Mikloško.

Počas dvojdňového stretnutia sa účastníci venovali témam, ktoré deti a mládež na Slovensku trápia a ktoré by radi zmenili. Taktiež diskutovali o tom, ako bude ich novovzniknutý parlament fungovať a čo bude ich cieľom. Deti navštívil aj čestný ambasádor tejto iniciatívy herec Juraj Bača, ktorý dal deťom cenné rady ohľadom verejného vystupovania.

Vyvrcholením prvého stretnutia parlamentu bolo stretnutie s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo vo štvrtok poobede v kinosále v priestoroch NR SR. Deti privítali podpredsedovia NR SR Gábor Grendel a Peter Pčolinský a nasledovala plodná debata s poslancami. Deti a mladí dospelí poslancom predstavili konkrétne problémy, ktoré ich trápia, a navrhli viaceré riešenia. Medzi diskutovanými témami bolo školstvo, duševné zdravie, zdravotníctvo, či vzťahy v rodinách.

Prítomní poslanci boli diskusii veľmi otvorení, čo ocenila aj jedna zo zúčastnených, Dominika zo združenia SEM: „Mne osobne sa páči, že ľudia z vysokých pozícií chcú komunikovať s ľuďmi zospodu a veci sa neriadia len z nejakého fiktívneho prostredia niekde vysoko ale zapájajú sa ľudia, ktorých sa to konkrétne týka. Je skvelé, že sa prejavil záujem o to, aby náš názor bol vypočutý. Dúfam, že budeme pokračovať a uvidíme, čo to prinesie ďalej.“ Iniciatíve sa teší aj Sebestyén z Modelového parlamentu: „Myslím si, že je veľmi dôležité, aby mladí ľudia dostali možnosť vyjadriť vo verejnom priestore svoje názory, svoje strachy a potreby, a preto si myslím, že táto iniciatíva komisára pre deti je veľmi užitočná.“

 

Forrás: komisarpredeti.sk