Már ismertek a Tisztújítás kapcsán beérkezett jelölések!

2024. 03. 22
KGY_SZMCS_2023_2

Kedves cserkésztestvérek!

Alábbiakban olvashatjátok a 2024. március 21-én éjfélig, a jelölési határidőig beérkezett pályázatok és jelölések összegzését (a 2024. április 15-től 2027. április 14-ig tartó választási időszakra):

 

 

Elnök

Eke Máté cst.
16. sz. Széchenyi István cserkészcsapat, Bős 

 

Jelölő: 

Csémi Szilárd - Kismedve cst. (23. sz. Arany János cserkészcsapat, Nagymegyer)
Jelölésének indoklása: 
Máté elkötelezett és öntudatos cserkészvezető, akik sokaknak példaképként szolgálhat. A cserkészethez a bősi cserkészcsapaton keresztül csatlakozott, és az évek során bőven volt válogatnia a feladatok közül, legyen az cserkészbál szervezés vagy tábori program megszervezése, levezetése. A mozgalom iránti szolgálatát teljes bedobással és felelősségteljesen végezte és végzi ma is. Jelenleg is aktivan vezeti csapatában az egyik őrsöt, a vezetőképzést pedig évek óta a cserkész mintatábor törzsében szolgálja. A jelölt hosszú ideig oszlopos tagja volt a korábbi ellenőrző bizottságoknak is. A feladatok közül nem egyet önként vállalt fel és végezte el határidőre. Az EB tevékenységeiben (ellenőrzések, személyes IB ülések) minden esetben elkötelezetten vett részt, és meglátásaival érdemben segítette a testület munkáját. Az elmúlt évben részt vett a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának közös tisztképzésén is, ahol kibővítette az összmagyar cserkészetről tudását, értékes kapcsolatokra tett szert és élő példát mutatott arra is, hogyan érdemes folytatni a cserkészvezetői életpályát újabb kihivások kitűzésével. A szövetségünk új szervezeti felépitésének kidolgozásában a kezdetektől fogva aktívan kivette részét Ő is! Az elmúlt évek nehézségein (pl. Covid járvány, ukrajnai háborús helyzet okozta következmények) mellett Szövetségünk nagy krízisét oldotta fel egy évvel ezelőtt Máté azzal, hogy több sikertelen tisztújitást követően elvállalta az elnöki tisztséget. Azóta ezt a feladatot nagy odaadással végezte, és egy év után már pontosan tudja, mi mindent kell ebben a szolgálatban elvégezni, aminek továbbviteléhez bőven van motivációja, elképzelése. Fiatal kora ellenére cserkészvezetőként már hosszú éves tapasztalatok vannak a háta mögött. Mindezek, valamint személyisége, elkötelezettsége, ambíciója mind képessé teszi arra, hogy az elnöki feladatokat megfelelően ellássa a következő években. Hiszem, hogy az elmúlt év után még inkább motivált, hogy a nemrég megkezdett szolgálatát továbbra is Elnökként folytassa közösségünk érdekeit szem előtt tartva. Ismerve terveit, motiváltságát és elszántságát, biztos vagyok benne, hogy szövetségünknek ez csak jót tenne. Ezért lenne fontos számomra is. Szívből örülnék, ha továbbvinné szolgálatát ebben a megbizatásban, hogy tudja megvalósitani terveit, és ezért jelölöm őt e tisztségre a következő választási időszakra.

 

 

Külkapcsolati Alelnök

Bazár György st.
17. sz. II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapat, Kassa  


1. Jelölő:

Balázs Bendegúz Boáz st. (17. sz. II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapat, Kassa)
Jelölésének indoklása: 
Ezúton szeretném ajánlani Bazár György személyét a külkapcsolati alelnök pozíciójának betöltésére. Gyuri több éves tapasztalattal rendelkezik a szövetségi életben, mely idő alatt kivételes elkötelezettséget és szakmai hozzáértést tanúsított. Mint a kassai cserkészcsapat és a SETA parancsnoka, Gyuri már bizonyította vezetői képességeit és képes volt erős közösséget építeni és fenntartani. Budapesten élőként Gyuri tökéletesen illeszkedik ebbe a szerepbe, hiszen központi helyszínen található, ami elősegíti a szervezeti kommunikáció és kapcsolatépítés hatékonyságát. Képessége, hogy tökéletesen beszél szlovákul és magyarul, különösen értékes, tekintettel arra, hogy a pozíció magas szintű két- és többnyelvű kommunikációt igényel. Ez a nyelvi készség lehetővé teszi számára, hogy erősítse kapcsolatainkat a különböző nemzetközi partnerekkel és szervezetekkel, beleértve az RMS-t és a MCSSZF-t is. Munkáját mindig nagy precizitással és lelkiismeretességgel végzi, ami alapvetően fontos a külkapcsolati alelnök szerepkörében, ahol a részletekre való odafigyelés és a megbízhatóság elengedhetetlen. Gyuri képes a kihívások gyors és hatékony kezelésére, ami elősegíti a szervezetünk céljainak elérését és javítja kapcsolatainkat a kulcsfontosságú partnerekkel. Meggyőződésem, hogy jelentős mértékben hozzá tudna járulni szervezetünk nemzetközi kapcsolatainak bővítéséhez és erősítéséhez.

 

2. Jelölő: 

Csémi Szilárd - Kismedve cst. (23. sz. Arany János cserkészcsapat, Nagymegyer)
Jelölésének indoklása: 
Gyuri egy remek Ember, ízig-vérig cserkész, egy talpraesett vezető, akivel magam is hosszú évek óta együtt dolgozom, és akit jó barátomnak tartok. Megbízható, szavatartó vezető, aki szívén viseli cserkészközösségünket, cserkésszé válása óta számtalan önkéntesórát áldozott fel a cserkészmozgalom érdekében. Mindig a lehető legjobbat hozta ki magából az adott körülményekből. Bármikor, bármilyen jellegű problémával lehet hozzá fordulni és minden alkalommal megpróbál legjobb tudása szerint segítséget nyújtani. Az elmúlt években nem egyszer vállalta már szövetségünk képviseletét is. Diplomatikus, alapos, megfontolt vezető, aki csak jó hírét vitte a felvidéki magyar cserkészmozgalomnak. A kassai cserkészközösség tagjaként került be a szervezetünkbe. A csapatban aztán az egyszerű tagból az évek során csapatparancsnokká vált, miközben sokféle szolgálatot vállalt a cserkészközösségében. Már hosszú évek óta aktívan részt vesz a vezetőképző táborok szervezésében is, ebből két évet törzstagként a Segítő Táborban és a Segédőrsvezető-képző táborban, azt követőenpedig immár a hatodik éve vezeti a Segítő Tábor csapatát. Ez idő alatt a logisztikai feladatok, a szervezések, a táborvezetés és más táborok segítése révén is jól kitűnt, hogy igencsak alkalmas magasabb szintű feladatok ellátására is. Évek óta nyomon követi a történéseket, ezért tapasztalatom szerint teljes rálátása van a Szövetség életére, számos háttérinformációval is rendelkezik. Igencsak jól tudja, hogyan kell közösséget építeni, fontos számára a csapatszellem - összetartozás érzésének kialakítása. Nyugodt személyiségével higgadtan tudja kezelni még a stresszes helyzeteket is, ez a tulajdonsága különösen jól jött a 2023 nyarán megrendezett Szövetségi Nagytáborban is. Ő ott a NT23 törzsébe tartozott, és a tábor sikere nagyban múlt az általa vezetett háttércsapaton. A szövetségünk új szervezeti felépitésén a kezdetektől fogva aktívan dolgozott Ő is! Egyetemi tanulmányai alatt Prágában lehetőségeihez mérten cserkészvezetői tapasztalataival rendszeresen segítette a prágai magyar cserkészközösséget is, miközben a saját cserkészcsapatának életébe is igyekezett mind jobban bekapcsolódni. Rendszeresen segítette a Dél-Komáromban működő cserkészrajból fokozatosan teljesen önállóvá vált cserkészcsapat vezetőit is. Több nyelven is jól kommunikál (magyarul, csehül, szlovákul, angolul). Fontos információ, hogy diplomáciai kapcsolatokkal is rendelkezik, ráadásul az ezen a területen végzett szolgálatai és együttműködései során értékes tapasztalatokra is szert tett. Prágában töltött éveiben Balga Zoltán mellé került, akivel számos közösségi és lelkiségi programon vett részt (nem csak Csehországban). A felvidéki mártírunk, Esterházy János boldoggá avatási perének kezdő szentmiséjén Krakkóban nemcsak ott volt, de tevékeny háttérsegitője is volt az eseménynek. Több alkalommal önkéntese, ill. értékes segitője volt a magyarországi Bárka tábornak, ahol számos elsősorban hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között, illetve gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek táboroztatását segitik. Ilyen és hasonló szolgálatok révén nagy tapasztalata és értékes kapcsolatrendszere van, amit a Külkapcsolati Alelnök tiszségben jól tud majd kamatoztatni. Biztos vagyok benne, hogy nemcsak a Szövetségünk csapataival és Szövetségünk elnökségével tud majd aktívan és hatékonyan kommunikálni és együttműködni, de a partnereinkkel, ernyőszervezeteinkkel is. Munkáját pedig várhatóan az eddig is jól működő külügyi munkabizottság hathatósan tudja majd segíteni. 

 

 

Mozgalmi Alelnök

Első körben nem érkezett jelölés.

Második körben érkezett jelölés, pályázat formájában.

 

Bodzás Gergely  - Bodzi cst. 

Jelölő:

Bodzás Gergely  - Bodzi cst. (32. sz. Szent Mihály cserkészcsapat, Szőgyén)

Jelölésének indoklása: Az utóbbi időkben oly sok cserkésztől hallottam (köztük magamtól is), hogy miért nem vállalnak bizonyos feladatokat, hogy elgondolkodtam azon, vajon tényleg csak akkor vállalhatunk-e valamit, amikor a körülményeink nagy része ideális ehhez. Arra jutottam, hogy nem, a feladatokat akkor kell elvállalni, amikor azok elénk állnak. Ha legjobb tudásunk és szándékunk szerint végezzük, akkor hiszem, hogy az Úr, a nem ideális körülmények között is megsegít vállalásaink ellátásában. Ezért szeretném megpályázni a mozgalmi alelnöki pozíciót, és a Szövetség javára kamatoztatni a cserkészetünk különböző szintjein (csapat, vezetőképzés, nevelési munkacsoport) szerzett tapasztalataimat.

 

 

Szervezeti Alelnök

 

Csémi Szilárd - Kismedve cst. 

23. sz. Arany János cserkészcsapa,t Nagymegyer

 

1. Jelölő:

Baucsek Csaba st. (47. sz. Koháry István cserkészcsapat, Fülek)

Jelölésének indoklása: Csémi Szilárdnak, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség jelenlegi ügyvezető elnökének újra választását a következők alapján ajánlom és támogatom. Az ügyvezetői pozíciót 2007 óta, vagyis 17 éve tölti be. Ez alatt az idő alatt a szövetség vezetését illetően rengeteg tapasztalatot szerzett. Olyan szerteágazó kapcsolati rendszert sikerült kialakítania, amelynek segítségével továbbra is támogatni tudja a szövetség hatékony működését. Éleslátásának, jó elemzőképességének és pártatlanságának köszönhetően mindig észszerűen és higgadtan kezelte a szövetségen belüli konfliktusokat. A felmerülő problémákat úgy igyekezett megoldani, hogy mind a szövetség, mind a helyi csapatok támogatva legyenek, és jól jöjjenek ki az adott konfliktusból. Amennyiben valamelyik csapat affinitást mutatott pályázatok írására, vagy további fejlődésre, mindig támogatta a kezdeményezést és segítő kezet nyújtott. Példaként hozhatom fel a nagymegyeri cserkészotthon felújítását, vagy a füleki Koháry-kúria cserkészotthonná alakítását, úgyszintén pályázat segítségével. Ezen kívül még megemlíthető számtalan olyan megvalósult kezdeményezés, amit tudásával és tanácsával támogatott. A cserkészetben több mint 30 éve tevékenykedő Csémi Szilárdot munkája és 17 éves vezetői tapasztalata alapján megfelelő, jól felkészült jelöltnek tartom, aki alkalmas rá, hogy betöltse a szervezeti elnök pozícióját, vagyis megfelelő személynek tartom és annak minden vele járó feladatának az ellátására.

 

2. Jelölő:  

Bazár György st. (17. sz. II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapat, Kassa)

Jelölésének indoklása: Kismedve hosszú évek óta dolgozik szövetségünk ügyvezető elnökeként. Áldozatos munkájával (és segítői munkájának irányításával) sikerült az eladósodott és rossz állapotban levő szervezetünket egyenesbe hozni és különböző új források bevonásával fokozatosan évről-évre fejleszteni szövetségünket, jelentősen bővíteni a szövetségi felszerelést (pl. a palásti vezetőképző központban is). A szövetség külső és belső adminisztrációs és pénzügyi feladatait és kötelességeit jelenleg senki más nem látja át úgy, ahogy ő. Ennek köszönhetően szövetségünk maradéktalanul teljesíti az összes ilyen feladatát és megbízható partnerként tekintenek ránk a szlovákiai és magyarországi állami szervek, hivatalok és partnerszervezetek is, ami elengedhetetlen az effektív működéshez és a pénzügyi források biztosításához. Ügyvezető elnöki munkája során folyamatosan tanúsított precizitása, felelősségtudata és becsületessége biztosítékként szolgál a következő évekre is. Meggyőződésem, hogy a jelenlegi helyzetben - egy fokozatos tudásátadási folyamat elindítása mellett - ő a legjobb választásunk a Szervezeti Alelnöki pozícióra.

 

Katona Attila st.

27. sz. Szent Imre cserkészcsapat, Ipolyság  

 

1. Jelölő:

Zsidek Viktor st. (35. sz. Baranyay János cserkészcsapat, Marcelháza)

Jelölésének indoklása: Véleményem szerint szövetségünknek az mellett, hogy a struktúrát megújítottuk, szüksége van a frissítésre, új irányra, egy másik nézőpontra. Babar már jópár éve az Ipolysági csapat élén áll, számtalanszor bizonyította, hogy nagyon jó ötletei vannak, melyeket nem csak kitalál, de meg is valósít. Szövetségünkön belül több csapatnak is segített már nem csak adminisztratív feladatok ellátásában, de a csapatok életének jobbá tételében is. Bízom benne, hogy vele képesek leszünk a szlovákiai magyar cserkészetetet egy magasabb szintre emelni.

 

2. Jelölő: 

Kiss Réka őv. (27. sz. Szent Imre cserkészcsapat, Ipolyság)

Jelölésének indoklása: Babar 2018 óta áll a csapatunk élén és előtte is már aktívan részt vett a csapat vezetésében. Ötleteinek, kreativitásának, lelkesedésének, elkötelezettségének és odaadó munkájának köszönhető az ipolysági csapat fejlődése az elmúlt 5-6 évben. Úgy gondolom, hogy az ez idő alatt megszerzett tapasztalatait remekül tudná kamatoztatni és továbbadni Szövetségünknek. Véleményem szerint Babar lelkiismeretesen végezné azokat a feladatokat, amelyek a Szervezeti Alelnök tisztségével járnak és sok újító gondolattal tudna hozzájárulni az Elnökségünk dinamikusabb működéséhez. 

 

3. Jelölő: 

Pataky Sándor András cst. (4. sz. Hatvani István cserkészcsapat, Rimaszombat)

Jelölésének indoklása: Nagy örömmel jelölöm Katona Attilát - Babart, a szervezeti alelnöki pozícióra. Babar rendkívül tapasztalt és elkötelezett vezető, akinek számos sikeres projektje valósult már meg sikeresen. Vezetői Képességei: Babar remek vezetői képességekkel rendelkezik. Automatizálta és önálóvá tette az ipolysági csapatot. Stratégiai Gondolkodás: Széles látókörű és rendkívül jó stratégiai gondolkodó. Képes nagyobb perspektívából szemlélni a kihívásokat és lehetőségeket, és hatékony stratégiákat kidolgozni azok megoldására. Mindig az eredményességre törekszik. Hatékonyan kezeli az erőforrásokat és prioritásokat annak érdekében, hogy a kitűzött célok elérésre kerüljenek. Kiváló csapatjátékos. Hiszem, hogy Babar a legjobb választás erre a pozícióra, és nagy hozzáadott értéket fog jelenteni az SZMCS számára. Rendkívüli elkötelezettségének és tapasztalatainak köszönhetően biztos vagyok benne, hogy sikeresen fogja betölteni a szervezeti alelnöki szerepet.

 

4. Jelölő:

Pintér Miriam st. (27. sz. Szent Imre cserkészcsapat, Ipolyság)  

Jelölésének indoklása: Az ipolysági 27. számú Szent Imre cserkészcsapat vezetőiként szeretnénk Katona Attila st.-t, azaz Babart Szervezeti alelnöki posztra jelölni. Babar immár több éve látja el az ipolysági csapat parancsnoki feladatait, ezért lehetőségünk volt meggyőződni vezetői kvalitásairól. Rátermettnek, lelkiismeretesnek találjuk, úgy látjuk mindig törekszik a fejlődésre. Példát mutat a számunkra nem csak szakmai, de személyes életével is, türelmével kitűnik mindannyiunk közül, derűs légkört teremt a nehezebb helyzetekben is. Babar teljes szívvel és lelkiismerettel, határozottan végzi csapatparancsnoki feladatait. Kreatív ötleteinek, empátiájának és kitartásának gyümölcse a sági cserkészcsapat összetartó erejében öltött testet, amiért mind hálásak vagyunk neki. Csapatunkban végzett adminisztrációs tevékenysége alapján alkalmasnak találjuk a Szervezeti alelnöki feladatkör ellátására, mivel a felmerülő problémákra mindig komplex, teljeskörű megoldást talál, miközben nem fél új, innovatív ötletekkel előállni. Babart széles látókör és a cserkészet iránti teljes elkötelezettség jellemzi, munkabírása és vezetői képességei példaértékűek. Álláspontunk szerint hatékonyság iránti elkötelezettsége, pályázatok terén szerzett széleskörű tapasztalata, illetve jó szervezőkészsége megfelelő jelöltté teszi a tisztségre. Emellett úgy látjuk Babar gazdag jövőképpel rendelkezik, képes világhódító, folyton megújuló ötletekkel előállni, mégis megmaradni a realitás talaján, magabiztossága és kitartása mindig segíti őt abban, hogy megvalósítson bármit, amit eltökél. Babarral cserkésztestvéreihez való nyitott hozzáállása és problémamegoldó képességei miatt könnyű együtt dolgozni és hisszük, Szervezeti alelnökként képességeit számottevően kamatoztatni tudná a szövetség javára. Babar rálátásával, illetve és intuícióival mind világi, mind pedig cserkészügyekben gazdagítaná az Elnökség munkáját is, így bátran ajánljuk a Szervezeti alelnöki posztra. Az ipolysági vezetők: Pintér Miriam st., Kiss Réka, Urblík Tamás, Klukon Vajk Gergely, Píri Viktória, Murin Barbara, Nyustin Péter, Klukon Adél, Riedly Miklós Kristóf, Hajdú Ferenc Bence, Doncs Zsombor, Dubovská Žofia, Selmeczi Patrik

 

5. Jelölő: 

Urblík Tamás st. (27. sz. Szent Imre cserkészcsapat, Ipolyság)

Jelölésének indoklása: Az Őrsvezetőképző tábor törzstagjaként ajánlom Katona Attilát a Szervezeti Alelnök pozícióra a csapatunkban, és a Cserkész mintatáborokban elvégzett feladatai, és azok végzése alatt látott hozzáállása alapján. Vezetői tulajdonságaiból a segítőkészséget, alaposságot, rendszerszintű gondolkodását, illetve a kiváló feladatdelegációs érzékét emelném ki. Továbbá, ami alkalmassá teszi a Szervezeti Alelnök feladatkörének ellátására az nem más, minthogy mindig vannak távlati céljai, és tudja milyen lépések szükségesek azok megvalósításához. Ezen képességeit csapatvezetési (alkalmazottak) szempontból tudja kamatoztatni. Tekintettel a központi iroda felügyeletére és az irodavezetővel való együttműködésre gazdag tapasztalatokkal rendelkezik a projekt alapú finanszírozás, illetve az anyagi források költséghatékony kihasználása terén. Végezetül a problémafelismerési készségét emelném ki, amivel feltudja ismerni a változás szükségét - mikor, miben és miért van szükség arra. Urblík Tamás st.  

 

6. Jelölő: 

Simon Dóra őv. (76. sz. Szenczi Molnár Albert cserkészcsapat, Szenc)

Jelölésének indoklása: Szövetségünkben nemcsak a struktúránk megújítása, hanem az új ötletek és nézőpontok felé nyitás is szükséges. Katona Attila évek óta vezeti és fejleszti az ipolysági cserkészcsapatot, ezalatt többször is bizonyította kreativitását, motiváltságát és cselekvőképességét. Nemcsak új ötletekkel állt elő, hanem ezeket sikeresen meg is valósította. Szövetségünkön belül már több csapatnak (köztük a szenci cserkészcsapatnak is) segített adminisztratív és egyéb teendőkben, a csapatok életének javításában. Úgy gondolom, hogy neki sikerülhet a szlovákiai magyar cserkészetet magasabb szintre emelni.

 

 

Vezetőképző Vezető 

Balogh Gábor cst.

5. sz. Szent Jakab cserkészcsapat, Nyékvárkony

 

1. Jelölő: 

Csémi Szilárd - Kismedve cst. (23. sz. Arany János cserkészcsapat, Nagymegyer)
Jelölésének indoklása:  Gábor az előzőekben bebizonyította, hogy vezetőképző vezetőként (VKV) eddig is odaadással végzi önként vállalt szolgálatát a felvidéki magyar cserkészetért, fontos neki a magyar cserkészet, hiszem, hogy ez továbbra is így van. Megbízatási ideje alatt társaival együtt fokozatosan egy közösséggé formálta a vezetőképzésben résztvevőket, függetlenül attól, hogy abban képzőként, képzést segítő törzstaggént, háttérsegítőként vettek részt vezetőink. Vezetése alatt megújultak az SZMCS képzései. Az őrsvezetőképzésben hosszú éveken át részt vett. VKV-ként értékes tagja volt a Mozgalmi Elnökségnek, e területen is voltak sikeres kezdeményezései. Gál Erik elnök lemondását követően 2022 novemberétől 2023 márciusáig az új elnök  hivatalba lépéséig elnökségi megbízottként segítette az elnökség munkáját. Az elmúlt évben részt vett a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának közös tisztképzésén is, ahol kibővítette az összmagyar cserkészetről tudását, értékes kapcsolatokra tett szert és élő példát mutatott arra is, hogyan érdemes folytatni a cserkészvezetői életpályát újabb kihivások kitűzésével. Kezdeményezője és jelenleg megbízott koordinátora a nyékvárkonyi cserkészcsapat rajaként működő csallóközkürti alakuló cserkészközösségnek. Hiszem, hogy az elmúlt évek után még továbbra is motiváltan tenne a vezetőképzés fejlesztéséért és igényességéért, tervei is vannak, legyen az vezetői továbbképzés vagy egy vezetői motivációs hosszúhétvége, így szívből örülnék, ha továbbvinné szolgálatát ebben a megbizatásban. 

 

2. Jelölő:  

Konkoly Daniel st. (17. sz. II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapat, Kassa)

Jelölésének indoklása: Gábor már évek óta dolgozik Vezetőképző Vezetőként és ezek alatt az évek alatt a vezetőképzésünk és maguk a vezetőképző táborok évről-évre történő fokozatos lépésekkel nem csak szakmai, tartalmi, szervezési szempontból, de az emberi kapcsolatok területén is jelentősen fejlődtek. Az ő hatására sokkal nagyobb hangsúlyt kaptak a felnőtt cserkészvezetőinknek szóló képzések is (segédtiszti, tiszti képzések), megvalósult alapképzés és szervezés alatt áll az őrsvezetői továbbképzés is. Az elmúlt másfél év alatt (újraválasztása óta) megmutatta, hogy elszántsága töretlen, ezért úgy gondolom, teljes mértékben alkalmas a feladatra.

 

3. Jelölő:  

Bazár György st. (17. sz. II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapat, Kassa)

Jelölésének indoklása: Balogh Gábor már több mint 6 éve tölti be a Vezetőképző Vezető szerepét. Az elmúlt években szerencsém volt vele együtt dolgozni. Több nehézség, kihívás, nyomás alatt is megállta a helyét, odaadóan végezte feladatait. Folyamatosan kereste a lehetőséget, hol lehet fejleszteni a képzéseinken. A vezetőképző táborok minden évben megrendezésre kerültek, mintahogyan a mintatáborok és a SETA is. 2023-ban vezetése alatt továbbá megrendezésre került egy felnőtteknek szóló alapképzés. Ambíciója, hogy a vezető képzéseket még színvonalasabbá tegye. A vele való közös munka is megfelelő, segítőkész és elérhető. Úgy gondolom, hogy megoldáskereső képessége és ambíciója képessé teszi arra, hogy a Vezetőképző Vezetői feladatokat megfelelően ellássa a következő években, ezért jelölöm őt a tisztségre.

 

4. Jelölő:  

Schvikker Flóra őv. (5. sz. Szent Jakab cserkészcsapat, Nyékvárkony)

Jelölésének indoklása: Szeretném jelölni Gábort a pozícióra, hiszen hosszú évek óta felelősségteljesen végzi munkáját, melynek a gyümölcse szemmel látható szövetségünkben. Személyében egy céltudatos, ötletekben gazdag, megbízható vezetőre találunk, aki több vezetőképző tábort, vezetői hétvégét, törzsi hétvégét leszervezett, odafigyeléssel és maximalizmussal. Gábor példaértékű munkája, a cserkészetbe ölt ideje kiváló példaként szolgálhat minden tag számára, úgy érzem kifejezetten a VK törzsek és jelöltek egyik példaképe lehetne. Az irányitás, kommunikáció és csapatban való dolgozás szintén a készségei közé tartozik. Kiválóan kezeli a változó szituációkat, igyekszik mindig átgondoltan cselekedni.

 

 

Ellenőrző Bizottság elnöke  

 

Horváth Dániel st.

17. sz. II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapat, Kassa 

 

1. Jelölő: 

Horváth Dániel st. (17. sz. II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapat, Kassa)

Jelölésének indoklása: 2016 óta vagyok az Ellenőrző Bizottság tagja, 2016 és 2019 között az elnöke is voltam. Továbbra is szívesen dolgoznék a mozgalomért ebben a feladatkörben.

 

2. Jelölő: 

Csémi Szilárd - Kismedve cst. (23. sz. Arany János cserkészcsapat, Nagymegyer)
Jelölésének indoklása: Dani szövetségünk Ellenőrző Bizottságának tagja már 2015-től egészen máig, miközben 2015-2019 között annak elnökeként is tevékenykedett. Ezirányú tevékenysége lelkiismeretes, becsületes, előremutató, korrekt. Dani az igazságosság elkötelezettje. Cserkész életútja példaértékű. Már fiatalkora óta aktív tagja a cserkészmozgalomnak, lépésről lépésre haladva tudatosan képezte magát a cserkészeten belül is. 2002-ben tett cserkészfogadalmat tett, 2006-ban a elvégezte a segédőrsvezető-képzést,  2007-ben az őrsvezetőképzést is, 2009-ben a Külföldi Magyar Cserkészszövetség Kiscserkész-segédtiszt képzését az USA-ban, majd 2012-ben elvégezte a cserkész-segédtisztképzést is. Cserkészcsapatában először őrsvezetőként vállalt vezetői munkát, majd 2011 őszétől 2019-ig annak parancsnoka is volt. Részt vállalt a vezetőképzésében is, 2010-től a Segédőrsvezető-képző tábor képzője, majd 2014-2018 között annak képzésvezetője. Tagja lett az 1. sz. gróf Esterházy János vezetőképző cserkészcsapatnak is. Tagja 2015-től egészen máig az EB-nek, 2015-2019 között EB elnök. Jelentős feladatot vállalt a 2017-ben és 2023-ban megrendezett Szövetségi Nagytáborok megszervezésében és lebonyolításában is, 2017-ben altáborparancsnokként, 2023-ban pedig Nagytábor parancsnokként. Felsőfokú tanulmányait a kassai Pavol Jozef Šafárik egyetem jogi karán végezte, ma egy sikeres vállalkozás ügyvezetőjeként tevékenykedik. Minderre többgyermekes családapaként szakít időt, ezzel is példát mutatva és motiválva a korosztályát és másokat, hogy ne féljenek elköteleződni, gyermeket vállalni és szülőkként is folytassák a közösségeikért végzett értékes munkát, hiszen a szülői lét kétségtelenül nehezebbé teszi az önkéntes munkában való aktív részvételt, azonban rengeteg új ötlettel, tapasztalattal és motivációval tud szolgálni. Mindezek nagyban alátámasszák Dani alkalmasságát és elkötelezettségét, amiért én is jó szívvel tudom támogatni pályázatát az EB elnöki posztra. Hiszek abban is, hogy fontos a folytonosság is a megújulás mellett, mert csak akkor működnek jól a dolgok, ha alaposan felkészülünk a változásokra és adunk időt a folyamat kikristályosodására, ebben pedig szükség van tapasztalt, elkötelezett vezetőkre is, akik átlátják mind a régi, mind az új lehetőségeket, támogatják az előremutató lépéseket, de időben felismerik, jelzik és kezelik is a felmerülő hibákat. Szerintem Dani ezen cserkészvezető egyike.  

 

Pataky Sándor András cst.

4. sz. Hatvani István cserkészcsapat, Rimaszombat  


1. Jelölő: 

Katona Attila st. (27. sz. Szent Imre cserkészcsapat, Ipolyság)

Jelölésének indoklása: Pataky Sándor András az előző ciklusban az EB tagja volt. Úgy gondolom, hogy a cserkészmúltjának elemzése/jellemzése az EB elnöki poszt betöltésénél nem mérvadó, mindazonáltal meg kell említenem, hogy Andrást 2018 óta ismerem, és mozgalmi területen ez idő alatt aktív munkát végzett. Hosszú beszélgetéseink során, melyeknek tárgya az EB hatékony és rendszeres működése volt, felvázolta terveit, melyekkel mint csapatparancsnok egyetértettem. Úgy gondolom, hogy lelkesen és alaposan vezetné az ellenőrző bizottságot, így az EB még inkább hajtómotorja lehetne más szerveink hatékonyabb működések.

 

2. Jelölő: 

Lendvorsky Krisztina st. (4. sz. Hatvani István cserkészcsapat, Rimaszombat)

Jelölésének indoklása:  Pataky Sándor András jelenleg az Ellenőrző bizottság tagja – munkáját lelkiismeretesen végzi, jól ismeri a bizottság feladatait, hatáskörét. Andrást érett fiatalembernek tartom, megbízható és kitartó, ugyanakkor körültekintő és barátságos, empatikus és jó konfliktuskezelő. Az esetlegesen adódó akadályokat, gondokat jól kezeli, igyekszik mindenki számára megfelelő megoldást találni. Andrásnál nem találkoztam részrehajlósággal, otthonosan mozog a szabályok, ügyintézés, adminisztráció területén, természetes tekintélyt sugároz.

 

 

Ellenőrző Bizottság tagja: 

 

Borka Andrea cst.

23. sz. Arany János cserkészcsapat, Nagymegyer

Jelölő: 

Csémi Szilárd - Kismedve cst. (23. sz. Arany János cserkészcsapat, Nagymegyer)
Jelölésének indoklása: Andrea sok évnyi vezetőképzési és EÜ Team-beli tapasztalatának köszönhetően jól átlátja az SZMCS működését is, már volt tagja az Ellenőrző Bizottságnak is, legutóbbi időkig vezette a gyermekvédelmi munkacsoportot. A mindennapokban sikeres magánvállalkozó is, nagy tapasztalattal rendelkezik a civil szférában és a vállalati szektorban egyaránt. Igazságos, pártatlan, megbizható, becsületes cserkészvezető, jó a kommunikációs készsége, szeret és tud is a legkülönbözöbb embertipusokkal együttdolgozni. Az EB tevékenységeiben minden esetben elkötelezetten vett részt. A felsoroltak alkalmassá teszik a feladatra, a három évtizedes cserkészmúltjával, a szövetségünk tevékenységére való rálátásával, annak átlátásával, objektiv látásmódjával és lényegretörő éleslátásával nagyban segítheti az EB munkáját.

 

 

Ficza Ildikó st. 

7. sz. Czuczor Gergely cserkészcsapat, Érsekújvár 

Jelölő: 

Csémi Szilárd - Kismedve cst. (23. sz. Arany János cserkészcsapat, Nagymegyer)
Jelölésének indoklása: Ficza Ildikó az előző megbízatási időszakokban már oszlopos és elkötelezett tagja volt az Ellenőrző Bizottságnak. Becsületesen és megbizhatóan végezte a rá bízott feladatokat. Reálisan és objektíven látja át a szövetségünk tevékenységét, működését. Józan itélő képességével, igazságos, párttalan hozzáállásával, hatalmas tapasztalatával és cserkészmúltjával a szövetségünket továbbra is nagyszerűen tudná szolgálni. Emiatt teljesen biztos vagyok benne, hogy a következő ciklusban is megbízható tagja lesz az EB-nek.

 

Haver Denisa st. 

5. sz. Szent Jakab cserkészcsapat, Nyékvárkony

Jelölő: 

Pataky Sándor András cst. (4. sz. Hatvani István cserkészcsapat, Rimaszombat)

Jelölésének indoklása: Én Pataky András cst, cspk, ismerem Haver Denisa segédtisztet, szül. 1997.09.04. aki jelenleg a az alakuló csallóközkürti cserkészraj őrsvezetője. Deni egy sokoldalú és segítőkész cserkész. Alapos, pontos és precíz. Ez elmúlt ciklusban közösen dolgoztunk az EB-ben, és a közös munka nagyon jó és alapos volt. Deni cserkészmúltja fedhetetlen. 20214-ben szerzett ŐV képesítést, és ezt követően aktívan elkezdett őrsöt vezetni. 20217-ben pedig segédtiszti képesítést kapott és a tiszti fogadalom fényében vezette a rá bízott gyerekeket és vezetőket is. A mozgalmunk életében is aktívan kivette a részét. 2019 és 2022 között volt a Cserkész Mintatábor parancsnoka. Kiválóan szervezte a tábor,okat, a táborok körülötti adminisztrációt, logisztikát, mint mozgalmi mint pedig szervezeti szinten is. Bátran és boldogan ajánlom Denisát a Szlovákiai Magyar Cserkészszövettségének Ellenőrző Bizottságába.

 

 

Lendvorszky Krisztina st. 

4. sz. Hatvani István cserkészcsapat, Rimaszombat

Jelölő: 

Pataky Sándor András cst. (4. sz. Hatvani István cserkészcsapat, Rimaszombat)

Jelölésének indoklása: Kika az évek alatt rendkívül sokat dolgozott nem csak csapatunk de szövetségünk gördülékeny működésének érdekében is. Jelenleg az IB-ben visel tisztséget. Az ellenőrző bizottságban Kika rendkívül jól tudná kamatoztatni az évek alatt szerzett tudását és tapasztalatát. Őszintén jó szívvel ajánlom őt erre pozícióra. Hiszem, hogy személyisége pozítívan fog hatni, nemcsak a testületre, hanem az egész szövetségre.

 

Zajíček József, st.
7. sz. Czuczor Gergely cserkészcsapat, Érsekújvár

1. Jelölő: 

Zajíček József, st. (7. sz. Czuczor Gergely cserkészcsapat, Érsekújvár)

Jelölésének indoklása: Szeretnék pályázatot benyújtani az ellenőrző bizottsági tag posztra. Már három választási időszakot töltöttem el ebben a pozícióban, és nagyon sok üggyel, kéréssel foglalkoztam. Az összes ügyet, kérdést, amelyet mint EB tag oldottam próbáltam pártatlanul, higgadtan, és a cserkésztapasztalatomból kiindulva elemezni úgy, hogy javaslataim, megoldásaim a szövetség javát szolgálják. Ha a Közgyűlésnek még élvezem a bizalmát, és megszavaz ebbe a pozícióba, szívesen folytatom a munkát az Ellenőrző Bizottságban.

 

2. Jelölő: 

Csémi Szilárd - Kismedve cst. (23. sz. Arany János cserkészcsapat, Nagymegyer)
Jelölésének indoklása: Zajíček József - Pepík immár három cikluson át volt tagja az Ellenőrző Bizottságnak, megbízható, tapasztalt, szövetségünk dolgaiban jól tájékozott, pártatlan és igazságos cserkészvezető, aki mióta ismerem, becsülettel és a lehető legnagyobb odafigyeléssel, a legjobb tudása szerint végzi el mindazt, amit elvállalt.  Bő negyedszázada cserkész Érsekújvárban. 2002-ben a 7. SÖV tábor segédőrsvezetői képesítést szerez, majd 2003-ban részt vesz az 1. Úszni és evezni tanító táborban. 2004-ben szerzi meg az őrsvezetői képesítést, majd 2009-ben segédtiszt lesz. Csapatának aktív tagjaként először őrsvezetőként, majd 2009-től 2014 januárjáig csapatparancsnokként segítette cserkészközösségét. Azóta segédtisztként működik a csapatban, ő a mindig segítő láthatatlan háttér egyike.  Hű társa mindebben felesége is.  Pepík részt vett szövetségünk vezetőképzésében is, 2008-ban 8. KCSVK táborban, mint törzstag, 2010 és 2017 között a KCSVK (összesen öt képzés) parancsnoka. Hosszú időn át tagja volt a nevelési munkacsoportnak, volt Fegyelmi Bizottsági tag, három cikluson át oszlopos tagja az EB-nek. A Kalász lelki munkacsoport egyik alapítója, jelenleg a vezetője, aki nagyszerűen koordinálja és segíti a munkacsoport munkáját. Javaslatai a szövetség javát szolgálják. Példás férj és családapa, aki villamosmérnökként dolgozik szülővárosában. Tagja az Építőmérnöki kamarának is.  Családjával együtt aktívan kiveszi a részét az érsekújvári magyar katolikus közösség életében is. Csapatparancsnoki, valamint vezetői tapasztalatai, szövetségünk helyzetére való rálátása, elhivatottsága a mozgalom és cserkészeszme iránt mind alkalmassá teszik, hogy továbbra is részt vegyen az EB munkájában. Biztos vagyok benne, hogy személyében a közgyűlés a lehető legalkalmasabb és legbecsületesebb személyt találja meg erre a feladatra.Eddigi tevékenysége és a fentebb leírtak alapján jó szívvel ajánlom őt a következő EB tagjai közé, csatlakozva ezzel is a jelölt által beadott pályázathoz.

 

-- vége -- 


Cserkésztestvér!

Mint látod, Mozgalmi Alelnökre még nincs jelölt. Az új Alapszabály értelmében a közgyűlésig, ill. szükség esetén magán a közgyűlésen is van még lehetőség, hogy a további jelöltekre vonatkozó javaslatokat jelölés vagy pályázat formájában a közgyűlés elé terjesszétek. 

 

Az így beérkezett jelölések összegzése már csak magán a közgyűlésen lesz közzétéve.  

 

A megválasztásra váró tisztségek feladatköreit a 2024-től érvényes szervezeti felépítés szerint itt találod.

 

A közgyűlés által elfogadott új Alapszabályt itt találjátok.

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2024.04.16-ával érvénybe lépő Alap fejezete itt található meg

 Az ASZ, SZMSZ és SZMSZ mellékletben jelölőként és jelöltként is átolvashatod a tisztséggel járó feladatokat.Itt találhatóak meg az aktuális szabályzataink.

 

 

 

Online jelölőlap követelményei:

  1. Jelölés: A jelölő feltünteti saját e-mail címét, nevét, tisztségét, csapatát, majd feltünteti a jelölt nevét, tisztségét, csapatát, illetve röviden bemutatja a jelölt eddig végzett cserkészmunkáját. Megindokolja, miért őt javasolja, valamint nyilatkozik, hogy a jelölt beleegyezését adta a jelöléséhez. Végül beleegyezik, hogy az adatait a szervezők megismerhetik és kezelhetik. 
  2. Pályázat: A jelöltnek szintén online jelölőlapon kell beadnia a pályázatát, tehát lényegében önmagát kell jelölnie. Ezért  a  jelölő és a jelölt adatait is a saját adataival tölti ki. Illetve röviden bemutatja az eddig végzett cserkészmunkáját. Indokolja, miért  pályázik a tisztségre, valamint nyilatkozik, hogy a jelölt (azaz saját maga) beleegyezését adta a jelöléséhez. Végül beleegyezik, hogy az adatait a szervezők megismerhetik és kezelhetik.

 

Online jelölőlap

 

A  2024. március 21. éjfélig beérkezett jelöltek és pályázók listája legkésőbb 2024. március 23-ig nyilvánosságra van hozva az SZMCS honlapján a  jelöltek rövid bemutatásával.

 

Jelölés vagy pályázás a jelölőlista közzétételét követően, akár a közgyűlésen is történhet függetlenül attól, hogy az adott pozícióra érkezett-e jelölés, ill. pályázat korábban.

A beérkezett jelöléseket és pályázatokat az Intéző Bizottság legkésőbb a szavazás előtt nyilvánosságra hozza. A Közgyűlés a jelölések elfogadásáról szavazással dönt.

 

A feladatok adottak, Te is vállalhatsz egy részt belőle! Amennyiben úgy látod, hogy alkalmas vagy az adott tisztség betöltésére, ne habozz, hanem jelentkezz a közösség szolgálatára mielőbb.


Jó munkát! 

 

az Intéző Bizottság és Elnökség nevében:

Csémi Szilárd - Kismedve ügyvezető elnök