Ismerd meg Szlovákia új ifjúsági stratégiáját!

2022. 01. 25
Iuventa

Szlovákia új ifjúsági stratégiája a 2021-2028-as időszakra alig egy hónapja volt elfogadva, ismerd meg Te is! (jóváhagyva 2021.12.14-én, szlovák nyelvű dokumentum). Az ifjúsági munka segítésére további anyagokat is érdemes átnézni, így az ifjúsági munka integrációjának, befogadásának, az esélyegyenlőségnek a területén is. Ebből szedtünk össze egy csokorra valót a  IUVENTA - Szlovák Ifjúsági Intézet jóvoltából.

 

Dokumenty v oblasti inklúzie v práci s mládežou

 

Strategické a koncepčné dokumenty v oblasti inklúzie v práci s mládežou

Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2021-2028, schválená 14.12.2021

Stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní, schválená 8.12.2021 aj s 249 pripomienkami

Stratégia pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030 schválila uznesením č. 181/2021 dňa 7. apríla 2021

SALTO Inclusion and Diversity Strategy, v roku 2021 bol k Stratégii vytvorený dokument.

I&D Road Map – otvorený dokument, ktorý je výsledkom konzultácií s národnými agentúrami pre programy Erasmus + a Európsky zbor solidarity, s odborníkmi v oblasti inklúzie a s pracovníkmi s mládežou, ktorí pracujú s mladými ľuďmi s obmedzenými príležitosťami. Je to otvorený dokument a jeho cieľom je vydláždiť cestu, ktorou sa musíme ubrať, aby sme v programoch Erasmus + a Európsky zbor solidarity prispievali k inklúzii.

 

Publikácie na tému inklúzie v práci s mládežou

Medzinárodná príručka o metodike terénnej sociálnej práce vo svete. IUVENTA so súhlasom DYNAMO INTERNATIONAL, 2021.

Úloha skupinovej akcie v terénnej sociálnej práci. IUVENTA so súhlasom DYNAMO INTERNATIONAL, 2021. 

8 steps to inclusive youth work. Promoting best quality inclusive practice in youth work settings. National Youth Council of Ireland, 2020. 

Index inklúzie, 1. vydanie. Príručka na rozvoj škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Nadácia pre deti Slovenska, 2019. 

Bez bariér, bez hranícIUVENTA, Erasmus +, 2016.

Inklúzia, rôznorodosť a rovnosť v práci s mládežou. Princípy a prístupy. Steve Bullock, Martin Brestovanský, Peter Lenčo (Eds.). Projekt RIDE, 2015.

Príklady dobrej praxeAntonija Bračulj, Steve Bullock (Eds.). Projekt RIDE, 2015.

Príručky SALTO

 

Výskumy na tému inklúzie v práci s mládežou:

Čo si myslia mladí? (str. 36-39) IUVENTA, 2021.

 

Podcasty na tému inklúzie v práci s mládežou: 

Inclusion and Diversity Kitchen

Digitalisation and Inclusion