Imahadjáratra hív a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség

2024. 04. 22
1

Egy ima terjesztésére, a jó magyar lelki hivatásokért felajánlandó imában való elköteleződésre, s ezzel is a szlovákiai magyar hívek lelki gondozásának ügyén történő fáradozásra buzdít minden jószándékú embert a pozsonyi magyar katolikus lelkipásztor és lelki családja. Íme, az imádság szövege:

 

 

Feltámadt Üdvözítőnk, Jó Pásztorunk, Jézus Krisztus!

 

A három és fél évtizede kitartóan megszervezett Komáromi Imanapok imaszándékához csatlakozva kérünk, ajándékozd meg népünket Szíved szerinti jó pásztorokkal.

Add, hogy akiket meghívsz szolgálatodra, örömmel és bátran merjenek válaszolni meghívásodra!

Add, hogy akiket kiválasztottál és már munkatársaidként szolgálnak, hűségesek maradjanak Hozzád, Egyházunkhoz, hivatásukhoz!

Add, hogy a jelenben és a jövőben is legyenek, akik anyanyelvünkön hirdetik az örömhírt, anyanyelvünkön tanítanak minket, anyanyelvünkön szolgáltatják ki a szentségeket és szívükkel is értő pásztorokként képviselik minden szinten ügyeinket, nemzetünk érdekeit, hogy a keresztény magyarság megmaradhasson hazánkban!

Áldd meg a családokat, a gyermekáldást elfogadó szülőket, a hivatások ügyét szívükön viselő minden jószándékú embert, a szenvedéseik keresztjeit is a hivatásokért felajánló időseket és betegeket!

Jó Pásztorunk, Te nevünkön szólítasz minket, hiszen ismersz. Hallgatni akarunk szavadra, akár közvetlenül, akár munkatársaidon – lelkünk pásztorain keresztül szólsz hozzánk, akár további embertársainkon keresztül adsz útbaigazítást nekünk.

Segíts, hogy hiteles pásztorainkban megbízhassunk, de nyájadért mindannyian – mi magunk is, segítségedre támaszkodva megtegyük a tőlünk telhetőt. Ezért kapcsolódom be ebbe az imahadjáratba, sőt, meghívok mást / másokat is, s érte / értük névszerint is naponta imádkozom, hogy kitartó(k) legyen(ek), s rajta / rajtuk keresztül is folytatódjék az apostolkodás.

Az Imádság Évében tett elköteleződésemet a 2025-ös Jubileumi Szentév Jó Pásztor-vasárnapjáig megtartom: naponta imádkozva szlovákiai magyar jó pásztorokért, lehetőség szerint havonta legalább egy szentmisét és egy szentségimádási fél-órát is felajánlva erre a szándékra.

Hallgass meg, Urunk, Édesanyánk, Szűz Mária – a Magyarok Nagyasszonya és nemzetünk szentjeinek, különösképpen Szent Imre hercegnek, Boldog Brenner János vértanúnak és a boldoggáavatásra váró Isten Szolgáinak égi közbenjárására! 

 

Ámen.