Hivatalosan is megalakult a dél-komáromi 77. számú Bíró Lucián cserkészcsapat

2023. 01. 11
77cscs logo2022

Ünnepnap volt Szövetségünk nagy családja számára 2022. december 28., hisz hivatalosan is megalakult a dél-komáromi 77. számú Bíró Lucián cserkészcsapatunk, ráadásul éppen a Magyar Cserkészszövetség megalakulásának 110. évfordulóján. Az alakuló csapatnak ugyanakkor már 15 éves történelme van, számos eredménnyel, hisz Dél-Komáromban 2007 során indította el a cserkésznevelést az észak-komáromi cserkészcsapat cserkészrajaként Ötvös Zoltán társaival közösen, hogy a rájuk bízottak elmélyedjenek hazaszeretetben, másokkért való áldozatvállalásban, a teljes emberré válásban a cserkésztörvények szellemében. 

Az alábbiakban találjátok az alapító csapatparancsnok gondolatait, érdemes elolvasni!

 

 

Kedves Ünneplő Gyülekezet, Kedves Vendégeink és nem utolsó sorban Kedves Cserkészeink!


Hálás szívvel szeretnék most köszönetet mondani minden támogatásért, amelyet megkaphattunk – legyen az: lelki, anyagi, szakmai, emberi vagy bármilyen felajánlás, támogatás – köszönjük szépen az SZMCS elnökségének, a cserkészcsapatoknak, a csapatok vezetőinek, a cserkész szakmai közösségeknek, az iskoláknak, egyházaknak, állami intézményeknek, civil szervezeteknek, magánszemélyeknek!

Mi vezetett oda, hogy ma itt állhatunk, csapatunk megalakulási ünnepségén?

Hogy kerültem a cserkészetbe? 2002-ben tértem meg, Isten hívását megértve Krisztust elfogadtam személyes Megváltómnak. Új szívet adott, az Ő Lelke által. Elhívást éreztem a fiatalok iránt, hogy amennyire lehet az értéktelenség, a gonosz kísértések ne rombolják őket – hanem Isten segítségével mutassunk egy másik utat, neveljük őket. A cserkészetben ismertem fel ezt az elhívást.

A cserkész segédtiszt képzés elvégzése után, az Úr mindjárt hűséges, szolgálni akaró társakat is adott. Szintén hasonlóan gondolkodtak, hogy milyen jó lenne, ha a világban dúló rossz ellenében lenne egy kis lelki közösség ami védelmet nyújthat a fiataloknak. A cserkészet elindulására éppen kész lett a Közösségi Ház, befogadó otthon és bázis lett számunkra a Szent Imre Általános Iskola.

Cserkészszövetségünkben kiemelt szerepe van a keresztény/keresztyén valláserkölcsi alapokon álló nevelésnek. Hitünkre útmutatóként tekintünk, a keresztényi értékeket követjük, és a gyerekeket is eszerint igyekszünk nevelni. Cserkésztörvényeink a keresztény értékrend szerint vannak felállítva.

Az értékrendbeli különbséget egy kiscserkész lányunk nagyon szemléletesen ábrázolta egy rajzon, ahol egy mérleget láthatunk. Az egyik serpenyőjében a magány, az okostelefon, a számítógép, és a TV vannak. A másik serpenyőben a hit, szolgálat, játék, közösség, kaland és tábor. Itt csupa mosolygós arc látható.

Miért ilyen bombajó együtt lenni, táborozni, játszani, élvezni a tábortüzet, egymás szeretetközösségét, a barátságot, újat megismerni, másoknak szolgálni? Megunhatatlan. Vagy ahogy egy cserkészünk mondta: A cserkészet örömforrás.

Hozzá kell tegyük, nem minden sikerül úgy, ahogy mi azt elgondoltuk, legyen szó akár nevelésről, vagy szolgálatokról. Voltak és vannak nehéz idők.

Ha itt a romlott, földi teremtett világban - a cserkészek szeretetközösségében - mintegy töredékes földi mennyországban ilyen jó lenni, akkor mennyivel csodálatosabb az igazi, a mennyei? Egy picit megsejthetünk Isten tervéből, hogy milyen világot adott Ádámnak és Évának és milyen csodás világ várhat ránk majd egykoron, ha földi életünk véget ér.

Az igazi mennyország örökkévaló, tökéletes szeretet, kimondhatatlan öröm, egymás szeretetközösségében. A mennyei Atya hazavárja a tékozló gyermekeit. Az Isten, aki ellen fellázadtunk és Krisztust, Akit megöltünk a kereszten, hazavár. Ő az életét adta értünk helyettes áldozatként, hogy mi életet nyerjünk.

A cserkészetben mi is adunk a magunk életéből másoknak. Elsősorban az Úr Lelke által tudunk az Ő akarata szerint igazán jót adni, nemcsak ebben a közösségben – hanem gyülekezetünkben, családunkban, és életünk minden területén!

Ne legyünk bolyongó árvák tele kétségekkel, félelmekkel, hiányokkal, lázadással!

A cserkészet többet akar adni, mint vallásos fiatalok szeretetközösségét, akik jól érzik magukat és nevelődnek. Krisztusban új életre akarunk mutatni. Lélek által születhetünk újjá. Az Isten a vele való személyes közösségbe von be minket! Isten királyi gyermekeivé lehetünk Krisztus által. Ne érjük be ennél kevesebbel!

Atyánknál mindenünk megvan: erőnk a Krisztusban, szeretet, elfogadás, gondviselés, békesség, az egész boldog örök eljövendő ígérete.

Hogy lesz a miénk ez az ígéret? Krisztusban, hit által – az én bűneimért is meghalt a kereszten. Ennek gyümölcsei a Lélek általi cselekedetek és belső bizonyosságunk, hogy Isten gyermekei vagyunk. Nem akarunk már ítélkezni, ezt arra hagyjuk, Aki erre alkalmas. Odaadjuk magunkat az Ő kezébe, illeszkedni akarunk az Ő tervébe.

Vegyünk példát csapatunk névadójáról, Bíró Luciánról, akiről ezt mondták: „Akik igazságra nevelnek sokakat, világítani fognak mint a csillagok az Örökkévalóságnak”.

Vezessünk az igazságra mi is sokakat! Legyünk só és világosság ebben az önző, szeretetlen világban!

Legyünk hitvalló, bátor cserkészek Isten, Hazánk és Embertásaink szolgálatára!

Istené a dicsőség, hogy terve volt velünk. Csapattá formált minket – hogy szeretet közösségben éljünk, hogy nevelődjünk egy szebb és jobb életre és hogy új, királyi gyermek életünk legyen Isten családjában, ahol Megváltónk, Jézus Krisztus a legidősebb testvérünk.

Ahogy meg van írva a Zsidókhoz írt levél 2. fejezet, 11. versében: 

„Mert ugyanattól az egytől valók mind: a megszentelő és azok, akiket megszentelt. Ezért nem szégyelli testvérnek nevezni őket!”

Ámen.

 

Komárom, 2022.12.28

Ötvös Zoltán csapatparancsnok
77.sz Bíró Lucián cserkészcsapat