Elindult a füleki Koháry-kúria varázslatos újraszületése

2023. 01. 11
kúria 1

 

A történelmi Nógrád vármegye területén található Fülek városának gazdag múltja számos történetet rejt. Különösen a város feletti bazaltkúpon álló várromok tudnának mesélni. A vár sorsa 1682-ben pecsételődött meg, amikor a törökök és Thököly Imre seregei lerombolták azt a várossal együtt. Ekkor ejtették fogságba a várkapitányt, II. Koháry Istvánt. 

Gróf csábrági és szitnyai Koháry István (Csábrág, 1649. március 12. – Csábrág, 1731. március 29.) magyar országbíró, hadvezér, politikus, költő egy olyan ősrégi magyar nemesi családból származik, akiknek neve a magyar történelemben előkelő helyen szerepel. Füleknek pedig egy olyan meghatározó személyisége volt, akiről érdemes megemlékezni. 

Miután Thökölyék fogságba ejtették, Koháry három évig raboskodott Regéc, Ungvár, Munkács és Sárospatak váraiban. Nagyon nehéz éveket töltött börtönben. Thököly olyan cellákba záratta, melyeket nem ért a napfény, nedvesek voltak, a ruhája lerohadt, mezítelen testén bogarak mászkáltak. Megöletni viszont nem merte őt, mivel Kohárynak rengeteg kapcsolata volt. Maga a lengyel király érdeklődött hogyléte felől. Ezért Thököly azt remélte, hogy a börtönben leli majd halálát. Végül a császári seregek Ungvár várából szabadították ki. Szabadulását követően I. Lipót császár Speculum Fidelitasnak, vagyis a hűség tükrének nevezte Koháryt. Ince pápától pedig egy díszkalapot kapott, amit abban az időben csak a királyoknak adtak. A fogságból hazatérve az eredetileg 1513-ban épült ferences templom újjáépítéséhez kezdett. Volt miből, hiszen a király iránti hűségéért jelentős vagyonhoz jutott, aminek egy részét jótékonysági, egyházi- és oktatási célokra fordította. A barokk stílusban újjáépült ferences templom és kolostor ma is híres búcsújáróhely, ünnepe Nagyboldogasszonykor van (augusztus 15.), mivel Szűz Mária mennybemenetelére szentelték föl. 

Koháry ugyanakkor a törökök által felrobbantott várat viszont már nem építette újjá. Helyette a városban kastélyt építtetett, az ún. Koháry-kúriát, mely jelenleg Fülek egyik leghíresebb nevezetessége. A barokk stílusú épület ráépült a 17. századi késő reneszánsz nemesi udvarház, a Báthory-kúria alapjaira. A Koháry-kúria a 18. század első harmadában, feltehetően 1720-25 körül épült fel téglány alaprajzú, tömbszerű, egyszintes intézői lakóhelyként, még tulajdonosa, Koháry István halála előtt, aki maga is nem egyszer megfordult az épületben. A földszintes, teljesen alápincézett épületet először a XIX. században alakították át, ennek ellenére eredeti jellegét máig megőrizte. Figyelemre méltóak a díszítőelemei és látványos a stukkós porosz boltozata. Főhomlokzatát középen íves timpanonnal záródó portikusz hangsúlyozza, belsőben középfolyosós elrendezést mutat, csehsüveg-boltozatos helyiségekkel, az egész kúria alatt pedig tágas pincehelységek találhatók lunetás boltozattal. A füleki Koháry-uradalom később, házasság által Coburg Gothai Fülöp hercegé lett, majd az első világháború során a helyiek tulajdonába került. Tőlük, ill. utódaiktól részben ajándékozással, részben vásárlással vált az akkor erősen omladozó Koháry-kúria társtulajdonosává a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. 

Az ezredforduló előtti, sokszor viszontagságos évtizedek alatt többször kellett kisebb-nagyobb felújításokat kivitelezni az épületen, annak állagának minél jobb megőrzése érdekében, ugyanakkor mire 2004-ben a cserkészekhez került az épület fele, halaszthatatlan beavatkozást igényelt annak állapota. Ha akkor a szakemberek nem avatkoznak közbe, könnyen lehet, hogy a Koháry-kúria ma már nem is áll: a cserkészek tulajdonába került részen a tető kritikus állapotban volt, de az idő vasfoga igencsak meglátszott a falakon is... Rögtön elkezdődött a tetőfelújítás, majd ahol szükséges volt, ott az alapok aláfúrásokkal történő megerősítése és szigetelése  is sorra került. Fokozatosan sorra kerültek az azon a részen található szobák felújítása is - elektromos hálózat cseréje, a kőműves munkák, a fűtési rendszer helyreállítása, stukkók felújítása, újraalkotása, festés. Bevezették a vizet is az épületbe, megtörténtek az illemhelyek és mosdók kialakításai is. A cserkészek a tulajdonukba került udvarrészt is rendezték az évek során. Sajnos az épület másik fele egészen a közelmúltig siralmas állapotban volt, az elhanyagolt kerttel és gazdasági udvarral együtt. Ez éven viszont Magyarország Kormányának hála, elsősorban a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának köszönhetően új fejezet kezdődhetet. A kapott támogatásból sikerült a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségnek megvásárolnia az épület maradék részét is, miközben cserkészeink nagy lendülettel vágtak bele a munkálatokba. Az épület külső részén mindenhol teljesen leverték a vakolatot, majd a sok port magasnyomású vízmosóval „mosták le” a falakról, amit követően a kövek közötti habarcsréteget vájták ki precízen mindenhol, ahol szükséges volt. Elvégezték az  elektromos hálózat mai kornak megfelelő bővítését, ahol még nem történt meg, ott cseréjét is, majd elkezdődött a fellelt kordokumentumok alapján az eredeti állapotok visszaállítása a történelmi hűség jegyében. A kültéri munkák oroszlánrészét elvégezve az év utolsó hónapjában immár a beltéri munkálatok is megkezdődtek.A folyamatban levő munkálatokat december során Dr. Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár és Czimbalmosné Molnár Éva, a Nemzetpolitikai Államtitkárság Felvidékért felelős főosztályvezetője is megtekintette.

Érdemes itt is megemlíteni, hogy amióta a cserkészek tulajdonába került a Koháry-kúria jelentős része, mozgalmas élet zajlik annak falai között, amiről a helyi cserkészek a közösségi médiákon keresztül rendszeres időközönként be is számolnak. Sokan gyerekkoruk legszebb pillanatait tölthették el itt! Most ennek a támogatásnak köszönhetően az ifjúságnevelés, mondhatni a jövő építése is erőteljebben beindult. Az ilyen ifjúsági bázis kialakítása elengedhetetlen feladat, hisz szerepe az adott közösség életében felbecsülhetetlen, különösen, ha az ilyen ifjúságnevelő tereket kellő odafigyeléssel és kitartással építik ki, majd azt folyamatosan használják a céloknak megfelelően. Az ilyen ifjúságinevelő bázis így egyszerre válik közösségépítő helyszínné, de ha kell, egyfajta védőbuborékkal ellátott menedékké is, miközben a bekapcsolódó gyermekekben, cserkészekben megtaláljuk a jelen tartalékát és a jövő utánpótlását is. Ezeknek a közösségeknek köszönhetően tudjuk megőrizni a magyarságunkat, értékeinket is. Az elmúlt közel két évtized bizonyítja, hogy Füleken a felvidéki magyar cserkészetnél jó helyen van ez az örökség, hisz ezidáig szinte teljes mértékben önerőből, kisebb támogatások segítségével, számolatlan önkéntes munkaóra ráfordításával mentették meg az épületet és töltötték meg hétről hétre Élettel. Az idén elindult felújításban a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásán túl a füleki 47. sz.  koháry István cserkészcsapat tagsága és Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség központja továbbra is jelentős mértékben részt vesz, elsősorban önkéntes munkával, de anyagi, tárgyi adományokkal is segítve annak sikerességét.

A tervek szerint az épület a felújítást követően továbbra is elsősorban a felvidéki magyar cserkészetet és a régió magyar közösségét fogja szolgálni, hisz egy igazi, sokszínű tevékenységekre kiválóan alkalmas közösségi helyszínné bővülhet ki majd a meglevő cserkészotthon. Az elképzelések szerint használói továbbra is azon igyekeznek majd, hogy azt ifjúságnevelő tevékenységeink során folyamatosan élettel, különösen gyermekkacajjal tarkított rendszeres kiscsoportos foglalkozásokkal töltsék meg, ami által a felvidéki magyar cserkészet erős közösségépítő és identitáserősítő bástyájává nőheti ki magát a  gömöri régióban.

Bár a munkálatok még a következő év során is folytatódnak, a tennivalók sorakoznak, a mostanáig elért eredmények is magukért beszélnek. Bemutatják a a szakismeretet, a történelmi hűséghez való ragaszkodást, a szakmai alázatot,és odafigyelést, amit egy ilyen jellegű nagyszabású feladat és értékmentés megkövetel. Hogy minden a tervek és elképzelések szerint sikerüljön, még hosszú az út, és mindenképp szükség lesz a közösség további összefogására, ahogy a további segítségre és az önzetlen áldozatvállalásra is. Hisszük, hogy a Teremtőnk áldásával ebben nem is lesz hiba!  

 

Videósorozat első két része: 

https://youtu.be/b9LIVe0utUY

https://youtu.be/FGYmnT2YeUo

 

További képek itt tekinthetők meg:

Kastélyképek

Előtte-utána

Nemzetpolitikai Államtitkárság képviselőinek látogatása

 


CSZ

2022. december 26.