Különbusszal a vezetőképző táborokba!

2021. 06. 15
Gyere Te is busszal a vezetőképzőbe!

Elegendő jelentkező esetén a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) Központi Irodája 2021-ben is különbusz(oka)t indít a vezetőképző táborok helyére. Amennyiben Palástra a keletről érkező jelölteknek nem tudunk különbuszt indítani, akkor nekik útiköltség hozzájárulást adunk a leadott utazási jegy ellenében. A különbuszokra fel nem került póttagok részére szintén útiköltség hozzájárulást adunk a leadott utazási jegy ellenében. Csomagdíjat és más illetéket senkinek nem fizetünk át!


A különbuszra 2021. június 27-ig lehet jelentkezni kizárólag az online űrlap kitöltésével és beküldésével a buszok kapacitásának megteltéig. Az azon felüli jelentkezők póttagoknak lesznek besorolva jelentkezési sorrend szerint. A különbusz tervezett megállói (konkrét jelentkezéstől függően változhat): Dunaszerdahely, Érsekújvár,  Hegysúr, Kassa, Kürt, Komárom, Nagymegyer, Nagysalló, Rimaszombat, Szenc, Szepsi. Célállomás: Palást az olvári völgy bejárata. Odaútra 2021. július 19. délelőtt, visszaútra 2021. július 29. délután kerül sor. A jelentkezők legkésőbb 2021. június 30-án este kapnak értesítést a jelentkezésük elfogadásáról vagy póttagként való besorolásáról, amit postafordultával, de legkésőbb 2021. július 3-án szükséges lesz visszaigazolni a Központi iroda felé (vagy visszamondani a különbuszt). Csak az így, a központi iroda felé visszaigazolt jelentkezőkkel számolunk a továbbiakban, a nem visszaigazolt helyekre póttagokat sorolunk be!!! A visszaigazoltak a viteldíjat kötelesek befizetni! (A különbuszra jelentkezést immár nem lehet visszavonni, de lehetséges egy póttaggal megegyezni, aki átvállalhatja a helyét és viteldíját.)


A viteldíj egységesen 20 Eur/fő lesz (oda-vissza). Nincs lehetőség csak odaút vagy csak visszaút igénybevételére!!! Az elfogadott és visszaigazolt jelentkezők kötelesek befizetni azt.  Befizetendő egy összegben 2021. július 6-ig a következő variabilný symbol megadásával: 210719xxyy, ahol az xx szám helyett írjatok be a csapatszámotokat, yy szám helyett, hogy hány személyre fizettek be viteldíjat.

Az SZMCS bankszámlája: IBAN: SK96 0200 0000 0000 05430122 BIC/SWIFT: SUBASKBX (VÚB, a.s.). Ne feledd a variabilný symbol feltüntetését!


A végső felszállási helyek és időpontok listáját az elfogadott és visszaigazolt jelentkezőknek a szövetség e-mailben (az űrlapon megadott e-mail címre) kiküldi legkésőbb 2021. július 12-én.


A szervező SZMCS jogában áll a különbusz indítását visszamondani. Ebben az esetben a jelentkezőket legkésőbb 2021. július 5-én a Központi Iroda kiértesíti az űrlapon megadott e-mail címre írt értesítéssel. A befizetett viteldíj ebben az esetben teljes mértékben visszatérítésre kerül legkésőbb 2021. augusztus 31-ig, a következő módon:

  • A számlára érkező pénzösszeget a kiértesítést követő max. két munkanapon belül ugyanarra a számlaszámra utalja vissza, amiről a pénz beérkezett.
  • A pénztárba beérkezett pénzösszeget 2021. augusztus 31-ig a befizetőnek az szmcs@szmcs.sk címre e-mailben megküldött írásos kérvénye alapján a kérvényben megadott számlaszámra utalja át a Központi Iroda.

2021. augusztus 31-et  követően a befizetett viteldíj visszaadására már nincs lehetőség!


Amennyiben szeretnél számlát igényelni a különbuszra befizetett hozzájárulásról, akkor azt még a képzés előtt e-mailben jelezd a központi irodának kallainoemi@szmcs.sk címen a megfelelő adatok (Név, cím, adószám, mobiltelefonos elérhetőség) megadásával. Utólag nem áll módunkban számlát kiállítani! 
A számlán az “Adomány - hozzájárulás a viteldíjhoz, 2021.07.19. Milodar - príspevok na cestovné 19.07.2021” szöveg fog szerepelni.